Man med hörlurar och kvinna på bibliotek

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sorterar under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Verksamhet

Vi producerar och distribuerar taltidningar, talböcker, punktskriftsböcker och lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket Legimus är navet i verksamheten. Vi arbetar också med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur. 

Myndighetens uppgift är att tillgängliggöra, ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden. Vi arbetar med att stimulera diskussionen kring lättläst och tillgänglighet. Vi har ett intensivt samarbete med många olika förmedlare av lättlästa texter som skola, bibliotek och omsorg.

MTM ska främja tillgängligheten till och universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation och göra det möjligt för personer som har en funktionsnedsättning, som ger en läsnedsättning, förutsättningar att följa utvecklingen i samhället genom kompletterande samhällsinformation. 

Utöver det producerar vi också olika trycksaker, anordnar studiedagar och konferenser. Vi ger ut tre tidskrifter; Läsliv, Vi punktskriftsläsare och Läsombudet där du får ta del av verksamheten ur olika perspektiv.

Strategier och policydokument som styr MTMs arbete.

Nämnder under MTM

Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM med uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med synskada, afasi och dyslexi samt för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan hålla i eller bläddra i en tidning. Taltidningsnämnden beslutar om stöd till dagstidningar som vill bli taltidning.

Punktskriftsnämnden är en nämnd under MTM som har till uppgift att främja och utveckla taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för personer med synnedsättning. Nämnden tar fram och följer principer för tillgänglighet till information både vad gäller konferenser och skriftligt material. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)