NIPI-konferensen

Information
Tid -
Plats Konferensen äger rum i Malmö, men är ett hybrid-arrangemang med möjlighet att delta digitalt. Anmälan öppnar i början av 2023. Observera att tiderna för konferensen kan komma att ändras.
Arrangör The Nordic Inclusive Publishing Initiative (NIPI) är ett nordiskt nätverk av myndigheter som verkar för att alla ska kunna läsa på sina villkor, bland annat genom att tillhandahålla tillgänglig information och litteratur för personer som har syn- eller läsnedsättning. 2023 arrangerar NIPI en två dagar lång konferens om inkluderande bokproduktion och -distribution med föreläsningar, råd och tips, workshops och verktyg. Välkomna att ta del av samtal och diskussioner om det kommande tillgänglighetsdirektivet, om de senaste standarderna inom tillgänglig digital bokproduktion, av nyheter inom teknikutvecklingen och av kunskapsdelning om användarnas behov av tillgänglighet.
Kontaktuppgifter

Email: konferens@mtm.se

Telefonnummer: 040 653 27 00