Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet

Information
Tid -
Plats Samtalet äger rum på Bokmässan i Göteborg i sal F4 och filmas och publiceras online.
Arrangör Ett seminarium om vikten av att arbeta med medie- och informationskunskap i anpassad skolgång. Myndigheten för tillgängliga medier arrangerar i samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Ung i FUB.
Kontaktuppgifter

Beskrivning av samtalet finns via länken:

https://bokmassan.se/programs/sa-kan-skolan-hjalpa-unga-att-bli-trygga-pa-internet/

Eventet finns även på Facebook: https://www.facebook.com/events/545219723796222

konferens@mtm.se

040 - 653 27 00