jenny edvardsson och några av hennes elever

”Läsning och språkutveckling knyter samman alla ämnen”

- Att läsa högt för 18 unga killar, som just brottades i korridoren men en stund senare sitter knäpptysta och lyssnar, det är härligt, säger Jenny Edvardsson. Jenny undervisar i svenska och historia på Wendes yrkesgymnasium i Kristianstad, och tycker att det är väldigt roligt och inspirerande att jobba som lärare igen efter en tid som rektor.

Vad är det som driver dig i jobbet Jenny?
- Som lärare har man ett stort uppdrag, alldeles speciellt som svensklärare. Jag möter många elever som inte tycker om böcker. Som har blivit tvingade att läsa saker som de inte är intresserade av, eller inte riktigt har förstått vitsen med. Där har jag en mycket viktig uppgift, att försöka möta eleverna där de är. Att försöka hitta texter som kan gripa tag i dem. Det är drivkraften, att hitta de texterna för att få eleverna att vilja, att få eleverna att våga. Det är inte eleverna med högst betyg som söker hit. Många har svårigheter av olika slag. Jag hävdar att det är min skyldighet att se till att de får möjlighet att ta del av samma utbud som alla andra. Men det handlar också mycket om att skapa en relation. Har man inte en god relation med sina elever så är det svårt att få dem att vilja göra saker.

Du har tidigare jobbat på mer teoretiska gymnasieskolor och du har arbetat som rektor. Vad var det som fick dig att söka dig hit?
- Innan jag kom hit jobbade jag som rektor, och då kom jag så långt bort från det pedagogiska arbetet. Jag har många tankar och idéer, och brinner för att få eleverna att utvecklas för att komma vidare. Så när den här tjänsten som lärare blev ledig, för elever som ofta är omotiverade när det gäller läsämnen och som behöver ganska mycket anpassningar och stöd i det vanliga, så kände jag att det skulle vara en utmaning. Jag har nästan bara killar i klasserna, förutom på barn- och fritid där det finns en klass med bara tjejer. På byggprogrammet är det bara killar. Det passar mig att jobba med killar. Jag är ganska rak och tydlig, och det gillar de tror jag.

Hur lägger du upp ditt arbete?
- Inledningsvis så försöker jag att få en relation med eleverna. Att få reda på lite om dem, och att de får reda på lite om mig. Sen brukar jag börja rätt så mycket med högläsning, och när det gäller svenskan så tänker jag mycket på lässtrategier. Man jobbar rätt intensivt med det på lågstadiet och mellanstadiet, men där är inte riktigt samma fokus på det på högstadiet och gymnasiet. Så där börjar jag, med att eleverna ska få redskap och verktyg för att kunna möta en text, och kunna jobba med olika typer av texter.

- När vi jobbar med texter och läsning så försöker jag att väva in det grammatiska, både i det som de själva skriver och i det som vi läser, så att det inte blir något eget utan det vävs in.

- Jag försöker att läsa högt mycket i historieundervisningen också. När jag ska försöka illustrera skeenden och förlopp. Många använder filmer eller dokumentärer, och det gör jag också till viss del, men jag försöker också fånga upplevelsen, eller hur det kunde se ut, genom att läsa från skönlitterära böcker. Det gillar de. Och så diskuterar vi. Vad var det vi fick reda på egentligen? Var det så här det såg ut? Jag har läst högt bl.a. ur LL-förlagets bok Blod och lera av Bengt Fredriksson när vi har läst om första världskriget. Då var det någon som sa att "Jag har alltid tyckt att historia var så svårt, men när du läser högt då förstår jag allting".

Förutom högläsning och lättläst använder sig Jenny bland annat även av vanliga texter, noveller på Spotify som eleverna kan ladda ner på sina mobiler, och Legimus.

- När det gäller Legimus samarbetar jag med skolans bibliotekarie. Hon ser till att eleverna får konton. Sedan brukar jag tillsammans med berörda elever gå igenom hur Legimus fungerar, och de som behöver hjälp med att dra ner litteratur till sina telefoner stöttar jag. Eleverna kan sedan via Legimus-appen lyssna och följa med i texten i den bok som vi för tillfället läser eller ska diskutera. Ett bra stöd för de som har låg läshastighet eller andra läs- och skrivsvårigheter.

Har du fått några signaler på att eleverna har börjat läsa mer utanför skoltid än vad de gjorde tidigare?
- En del läser skönlitteratur, eller lyssnar, många lyssnar, men sen läser de mycket artiklar. Sportartiklar. Många är väldigt fotbollsintresserade så det är mycket den typen av texter som de läser, men jag kan inte säga att det är fler som har börjat "nöjesläsa". Men de har åtminstone fått reda på att det finns olika typer av texter som man kan ta till sig på olika sätt


Berätta om hur du arbetar med en matris för egen bedömning.
- Vi har jobbat tidigare med att de har fått bedöma både individuellt, vad de behöver utveckla, och med kamratbedömning. Men då har det ändå varit tydliga frågor, men nu, i den nya matrisen som jag har börjat jobba med sedan jag lyssnade på Anders Holmgren på SETT-mässan i våras, (SETT = Scandinavian Educational Technology Transformation), är det mycket mera öppet. En del tycker att det är ganska så svårt. Det kommer nog att ta lite tid innan jag har fått dem att förstå att de har ett rätt så stort egensvar, och möjlighet att fundera själva över vad de kan och inte kan.

Du driver två bloggar, Fröken JEs blogg, som är för eleverna, och Jenny på Wendes som är mer för lärarkollegor och andra intresserade. (Se länkar till bloggarna nedan).
- Inför varje lektion så är det i Fröken JE-bloggen som vi tar vårt avstamp. Jag lägger upp lite info där så att de elever som vill får möjlighet att titta i förväg på vad vi ska göra. Sen utgår vi från materialet på bloggen under lektionstid, och ibland finns där en uppgift som eleverna får sitta och diskutera i grupper.

- På min andra blogg, Jenny på Wendes, lägger jag ut mycket av mitt material. Jag tycker om att hitta och ta fram mitt eget, och jag delar gärna med mig av det. Jag ser det som en vinst att andra kan få ta del av det som har fungerat.

Vad ser du som nästa i steg i utvecklingen av ditt sätt att arbeta med böcker och läsande?
- Det är nog att sprida vidare arbetssättet, och få fler att möta sina elever utifrån deras egna förutsättningar. Jag är också väldigt intresserad av den digitala tekniken, och försöker få in det i min undervisning på olika sätt.

Du inspirerar många, var hittar du din egen inspiration?
- Jag försöker att läsa och gå kurser. Just nu läser jag kursen Bedömning och betyg som Karlstad universitet och Skolverket har på distans. Sen hoppade jag på webbkursen LangOer som Göteborgs universitet står bakom. På den får man lära sig mer om hur man kan jobba med digital teknik. Jag läser mycket facklitteratur och får tankar och idéer därifrån. Det har kommit ganska mycket om läsning, språkutvecklande arbetssätt och digital teknik på senare tid. Jag har också fått en plats på en ny utbildning som startar i maj, och som Skolverket står bakom. Den heter Språk-, läs- och skrivutvecklare, och tanken är att man som sådan ska få ett mer övergripande ansvar på sin skola. Sen är det många lärare som har idéer som jag blir inspirerad av.

Vad skulle du särskilt vilja poängtera innan vi avslutar vårt samtal?
- Det är viktigt att språk inte bara är något för svensklärarna att jobba med, svarar Jenny. I alla ämnen har man sitt eget språk. Historia är ju ett ämne med många begrepp och termer, och man behöver ha strategier även för hur man ska kunna lära sig dem. Och matte har ju också ett eget språk, alla ämnen har det. Jag tänker att läsning och språkutveckling knyter samman alla ämnen.

text och foto Catharina Kåberg

Jennys sex grundtips för arbete med läsutveckling:

1. Läs högt!
2. Våga hitta alternativ litteratur.
3. Anpassa efter läsförmåga och läsutveckling.
4. Använd en strukturerad samtalsmodell, gärna enligt Aidan Chambers.
(Läs mer om Chambers modell i hans bok Böcker inom och omkring oss. Utgiven 2014 av förlaget Gilla Böcker).
5. Använd olika lässtrategier.
6. Läs mycket själv för att hitta litteratur som passar.

Länkar till Jennys bloggar

Jenny på Wendes
Fröken JE:s blogg

Länkar till Jennys lektioner

På denna sida har vi samlat allt material Jenny skrivit.

Redovisning av samplingsdikter

Dagen då jag träffar Jenny får ettorna på byggprogrammet göra samplingsdikter på svensklektionen. Varje grupp får ur sju olika diktsamlingar plocka slumpmässigt utvalda diktrader som sätts tillsammans, samplas, till en helt ny och egen dikt. Via någon av länkarna nedan kan du lyssna på resultatet.

http://frokenje.blogspot.se/2015/05/ba1a-poesi.html
https://www.youtube.com/watch?v=EVNFEl4RQwI&feature=youtu.be

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)