Att främja lyssnande läsning är ett arbete med omsorg om deltagaren

En ny rapport från MTM visar hur viktig relationen mellan en bibliotekarie och en låntagare eller lyssnare faktiskt är.

När bibliotekarien arbetar med att främja läsning spelar omsorgen om mottagaren lika stor roll som själva textformatet. För genom högläsning och social läsning skapas ingångar till samtal om livet. 

Men det krävs både mod för att våga läsa högt och en förmåga att stanna upp och formulera frågor, konstaterar de intervjuade bibliotekarierna i rapporten Att läsfrämja för öronen 

Utgångspunkten för forskarna Julia Pennlert och Sirpa Bark var att undersöka hur bibliotekarier arbetar för att fler ska kunna ta del av läsning genom ljudböcker, talböcker, högläsning och andra sociala läsformer. 

Och slutsatsen blev att bibliotekarien både arbetar med att synliggöra ett bestånd av talböcker och att hjälpa till med tekniska saker som handlar om uppspelning och distribution. Men minst lika viktigt var just omsorgen om deltagarna som bibliotekarierna visar i arbetet med högläsning. 

I den senaste sändningen av Angelägen forskning torsdag 23 november diskuterar Linda Willander, chef för Ystads stadsbibliotek rapporten tillsammans med rapportförfattarna. Ta del av hela sändningen via:www.digiteket.se/angelagenforskning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)