Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav

Vad är det att ”biblioteka”? Och hur kan man förstå biblioteket som verb utifrån användarna, de anställda och beslutsfattarna? I den här sändningen av Angelägen forskning pratar vi om hur bibliotek kan utvecklas i sina roller som social infrastruktur och demokratiskt nav.

Välkommen till nästa tillfälle i webbinarieserien Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek onsdag 6 september mellan 9:00 och 10:00.

Den här gången handlar det om det pågående forskningsprojektet Social infrastruktur som gör skillnad: Folkbibliotekens transformativa kapacitet i ett åtstramat stadsliv (ILIT).

Projektet handlar om hur folkbibliotek tar sig an utmaningar i en tid av stora samhälleliga förändringar. Genom att betrakta bibliotek som ett verb, “att biblioteka”, förtydligas bilden av att biblioteksverksamhet är något som görs tillsammans. I forskningsprojektet står tre perspektiv i fokus: 

  • hur bibliotekarier kan bidra till att bibliotek fungerar som sociala infrastrukturer,
  • hur olika beslutsfattare kan agera för att möjliggöra detta
  • samt hur användare upplever att biblioteket kan uppfylla deras önskningar och behov.

Under detta tillfälle av Angelägen forskning kommer Johanna Rivano Eckerdal, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet och Kristina Elding, utvecklingsstrateg på bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen i Lund samtala utifrån forskningsprojektets infallsvinklar och resultat. 

Frågor som står i centrum för samtalet är hur ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet hänger ihop samt hur kopplingen mellan biblioteken som del av en social infrastruktur och bibliotekens demokratiuppdrag egentligen ser ut. Genom att hålla fokus på att bibliotek och infrastruktur är något som aktivt skapas av många aktörer utforskas bibliotekens möjligheter att utveckla hållbara metoder och arbetssätt.

Samtalet direktsänds på digiteket.se/angelagenforskning.

Frågor kan ställas före eller under sändningen via angelagen-forskning@kulturradet.se. Kom gärna med förslag på intressanta forskare och angelägna forskningsteman.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)