MTM:s svarta bläckpennor ligger ovanpå en tidning i en studio med flera digitala skärmar i bakgrunden.
Foto: Apelöga/MTM

Många brister i tillgängligheten på svenska nyhetssajter

Svenska nyhetssajter har betydande brister i den digitala tillgängligheten. Det visar en genomgång av tio stora dagstidningars webbplatser som konsultföretaget Metamatrix har gjort på uppdrag av MTM.

Ta del av ett webbinarium som lyfter upp det viktigaste ur rapporten. Vi rekommenderar att du tar del av det via vår videosajt här: Tillgängliga nyhetssajter - Screen9 Videosite, men du kan också klicka på fönstret som följer:

 

 

När den digitala tillgängligheten brister kan det bero på att den som har byggt webbplatsen inte har säkerställt att den fungerar för personer som har till exempel en synnedsättning, en hörselnedsättning, eller motoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Metamatrix granskning visar att det finns problem redan på tröskeln till dagstidningarnas webbplatser. Det kan nämligen vara svårt att hantera kakor, "cookies", bara med tangentbordet eller med en skärmläsare.

Svårt att betala och läsa annonser

Svårigheterna gäller också hur man ska teckna en prenumeration. Både betalfunktioner och formulär har ofta betydande tillgänglighetsbrister, och det kan vara svårt att teckna prenumeration utan bank-id.

Ett annat systematiskt problem är att den som använder skärmläsare ofta möter hinder när det gäller att läsa nyhetssajternas annonser. Granskningen visar att samtliga tio sajter har otillgängliga annonser. Särskilt besvärliga är annonser som rör sig, för de kan också avbryta läsningen av sajtens artiklar och reportage.

Olika format ger fler alternativ att läsa

Granskningen har också funnit exempel där tillgängligheten är god. Metamatrix konstaterar att nyhetssajterna är bra på att erbjuda sitt innehåll i olika format. Läsaren kan få nyheterna både på webben, som papperstidning, taltidning, e-tidning, nyheter som e-post eller i appar. Redaktionerna är också bra på att göra videor med undertexter på webben. 

− MTM vill öka kunskapen kring digital tillgänglighet i dagstidningsbranschen, säger Kristin Nord, verksamhetsutvecklare på MTM. Vi hoppas kunna öka medvetenheten om de behov som finns.

Tio av de största svenska dagstidningarna har medverkat i pilotstudien genom att låta Metamatrix granska deras nyhetssajter.

− Intresset och engagemanget har varit stort och det är tydligt att mediehusen ser resultaten från granskningen som ett led i fortsatt utvecklingsarbete, säger Kristin Nord.

För mer information om rapporten, kontakta verksamhetsutvecklare Kristin Nord på MTM: kristin.nord@mtm.se.

Fördjupning i webbinarium

Pilotstudien om digital tillgänglighet på svenska nyhetssajter finns sammanställd i en rapport: Digital tillgänglighet på svenska nyhetssajter. 

MTM känner till att pdf:en har vissa tillgänglighetsbrister och vi har beställt en mer tillgänglig version av rapporten och kommer ladda upp den här så fort den är färdig.  

I webbinariet talar Pär Lannerö från Metamatrix om resultatet av granskningen och berättar om möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten på nyhetssajterna. Webbinariet tolkades till teckenspråk live och skrivtolkades simultant och vi syntolkar bilder. Det kan även ses i efterhand på: Tillgängliga nyhetssajter - Screen9 Videosite

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)