Ny version av e-boksformatet Epub 3

Epub 3 är ett e-boksformat som bygger på modern webbteknik. Med Epub 3 kommer goda möjligheter till universell utformning, så att e-boken blir tillgänglig för läsning på olika sätt. Nu har Epub 3 kommit i en ny version.

En samling öppna standarder 

Den 25 maj 2023 släpptes en ny version av Epub 3, Epub 3.3. Formatet förvaltas som en öppen standard av World Wide Web Consortium (W3C), internationellt standardiseringsorgan för webbrelaterad teknik.  

Tillsammans med Epub 3.3 publicerades också en ny version av specifikationen för tillgänglighet i Epub, Epub Accessibility 1.1, och Epub Reading Systems 3.3, specifikationen för programvara som används för att läsa Epub-filer. Utvecklingen inom Epub är ett exempel på hur tillgänglighet och universell utformning fått en framträdande roll i ett generellt e-boksformat. 

Epub 3.3, Epub Accessibility 1.1 och Epub Reading Systems 3.3 har nu status som W3C-rekommendationer, vilket innebär att de kan användas och refereras till som W3C-standarder. 

Justeringar och förtydliganden 

Innehållsmässigt innebär Epub 3.3 inga stora förändringar jämfört med den tidigare Epub-versionen (3.2). Den nya versionen är också bakåtkompatibel, vilket betyder att giltiga Epub 3.2-filer också är giltiga Epub 3.3-filer. Däremot har W3C gjort en hel del mindre justeringar och förtydliganden. Man har också genomfört ett stort redaktionellt arbete med att till exempel slå ihop tidigare uppdelade specifikationer och att anpassa dokumentet till en högre nivå av formella krav som W3C har på sina standarder. 

Tillgänglighet lyfts fram 

Epub Accessibility 1.1 är en samling tillgänglighetskrav för e-böcker i Epub-format. Specifikationen bygger på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och beskriver hur WCAG ska tillämpas i Epub. Den lägger också till några ytterligare krav specifika för e-böcker i Epub. 

De nya standarderna kopplade till Epub 3 utgör en plattform för publicering och läsning av universellt utformade e-böcker som är tillgängliga för alla. Tillgänglighet lyfts också fram i W3C:s eget pressmeddelande: 

"Accessibility of EPUB publications was an essential part of the group’s activity. As a result, the EPUB Accessibility specification has been updated and, for the first time in the history of EPUB, is now an integral part of the EPUB Standard. Furthermore, the EPUB Accessibility specification is compatible with the European Accessibility Act whose influence will be significant on Digital Publishing in the years to come." 

Notera att det i dagsläget inte finns någon utpekad standard för e-böcker kopplad till lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Epub 3 tillsammans med Epub Accessibility är dock en standard som lyfts fram internationellt som ett format med mycket goda tillgänglighetsmöjligheter och som kan lämpa sig för att tillämpa kraven i den nya lagen (lag om vissa produkters och tjänster tillgänglighet, som genomför europeiska tillgänglighetsdirektivet). 

Läs mer om Epub 3.3 och tillgänglighet 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)