Så förhåller sig MTM till utvecklingen av AI-röster

Just nu pratar många i bokvärlden om AI-röster som kan läsa upp texter. Hur påverkar den snabba utvecklingen av syntetiska röster arbetet med talböcker på MTM?

Ulrica Lejbro är talboksspecialist på MTM. Hon menar att AI-rösterna är en utveckling av ett arbetssätt som MTM haft länge.  

– AI-röster är helt enkelt en modernare typ av talsyntes, säger hon. Vi har producerat kurslitteratur med talsyntes sedan 2006 och i dagsläget gör vi fler än tusen svenska och engelska talböcker med talsyntes varje år. 

Under hösten 2023 köper MTM in bättre och modernare syntetiska röster. De kommer att användas för nya talböcker, liksom för titlar som tidigare har gjorts med syntetiska röster som ofta lånas ut. MTM tar inte fram egna syntetiska röster utan köper dem av kommersiella aktörer, berättar Ulrica Lejbro. 

– Vi arbetar med att försöka göra varje bok så bra som möjligt. Bland annat lägger vi till uttal för speciella ord i ett lexikon som sedan används av talsyntesrösten för att uttala orden korrekt, säger hon.  

Christina Tånnander är doktorand på KTH och projektledare på MTM. Hon konstaterar att det inte räcker att enbart erbjuda en AI-röst för att en bok ska bli tillgänglig.  

Det krävs också att man märker upp texten så att läsaren kan navigera i den digitalt. Och vissa ämnen är svårare att göra med talsyntes än andra, till exempel fysik och språk. Därför kommer vi fortfarande att behöva mänskliga inläsningar för flera ämnen. 

Är det troligt att MTM kommer producera skönlitteratur med AI-röster i framtiden? 

– I dagsläget kommer vi inte ändra urvalet för vilka slags titlar vi gör med mänskliga röster respektive talsyntesröster, säger Christina Tånnander. 

Ulrica Lejbro tror att om MTM ska gå över till AI-röster i framtiden så kommer det ske i små steg.  

– Det är möjligt att vi kan producera en skönlitterär bok med syntetiskt tal under tiden som det görs en inläsning med mänskligt tal. På det sättet kan vi få fram boken snabbare. Vi måste kontinuerligt utvärdera hur rösterna uppfattas av användarna. På lång sikt är det möjligt att MTM också kommer producera vissa skönlitterära titlar med de moderna talsyntesrösterna, säger Ulrica Lejbro.

Du kan läsa mer om hur produktionen av talböcker går till här:

Vad är en talbok? (mtm.se)

Talböcker görs med mänskliga röster eller talsyntes (mtm.se)

Om du är journalist och frågor kring ämnet, kontakta: press@mtm.se.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)