Ett montage av två foton: till vänster ett porträtt av författaren Balsam Karam med träd i bakgrunden och till höger ett foto från en blåaktig studio med texten DAISY på en skärm.
Balsam Karam inledningstalare på konferensen Läs världen bättre som Svenska Daisykonsortiet anordnar 9 november 2023.

Solidaritet är ett verb, enligt Balsam Karam

Författaren och bibliotekarien Balsam Karam är inledningstalare på konferensen Läs världen bättre 9 november och hon ser flera samband mellan litteratur och solidaritet. Vi passar på att ställa tre frågor till henne redan nu:

Vad betyder begreppet solidaritet för dig?

– För mig är begreppet solidaritet framför allt ett verb - ett görande som innefattar alltifrån små, vardagliga omsorgshandlingar till stora förändringar i system och tänkande. Det är också ett oerhört hoppfullt begrepp, som hela tiden talar om för mig att jag inte är ensam och att svaren på de svåraste frågorna är möjliga att hitta så länge vi går ihop och tänker tillsammans.

Finns det ett samband mellan litteratur och solidaritet för dig?

– Jag skulle säga att det finns fler än bara ett samband. Liksom solidaritet, är litteratur ett konstant handlande. Att skriva och att läsa är aktiva göromål som inte sker i vakuum. Vad vi väljer att skriva om är precis lika viktigt som vad vi i skrivandet väljer bort, och detsamma gäller vårt läsande. Det är möjligt att göra riktade och medvetna val här, om man som läsande eller skrivande person vill fylla en kunskapslucka, exempelvis. I mitt eget skrivande har jag bitvis varit oerhört upptagen med frågan om huruvida det finns ett solidariskt språk och hur det språket i sådana fall skulle kunna se ut. Kanske hoppas jag också att min första bok, Händelsehorisonten, kan läsas som ett (av många) svar på den frågan. 

Hur viktigt är det att få möjligheter att kunna läsa om vi strävar efter en bättre värld?

– Den är fullständigt grundläggande och omöjlig att överskatta. Att lära sig att avkoda text och nå textförståelse är en stor nyckel till världen och hur den fungerar. Det är att ha makt, helt enkelt. Att av olika skäl tvingas stå utanför det - att inte kunna avkoda text eller att trots avkodning inte kunna nå textförståelse - är att berövas den makten. På de läsfrämjande insatser som jag som barnbibliotekarie har arbetat inom har vi försökt understryka vikten av att hjälpa barnen att förstå det de läser. Det har varit hjärtskärande att se hur lite resurser och tid som avsatts för den förståelsen. 

Läs mer om och boka dina biljetter till Läs världen bättre här: Läs världen bättre – 9 november 2023 (mtm.se)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)