Tillgänglighetsdirektivet påverkar svenska bibliotek

I juni 2025 börjar Tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU. Det ställer krav på tillgänglighet på en rad kommersiella produkter och tjänster, däribland e-boken. Det kommer att påverka bokbranschen men också biblioteken och MTM.

Tillgänglighetsdirektivets krav på e-böcker kommer bland annat att betyda:  

  • att i e-böcker som innehåller både text och ljud ska text och ljud vara synkroniserat 
  • att en e-bok som bara innehåller text ska kunna läsas med stöd av hjälpmedel såsom skärmläsare eller punktskriftsdisplay 
  • att det ska gå att navigera i bokens innehåll och layout, så att läsaren till exempel kan komma åt innehållsförteckningen, byta kapitel eller söka upp ett särskilt avsnitt i boken 
  • att det ska finnas möjlighet till alternativ återgivning av innehållet, exempelvis bildbeskrivningar. 

MTM kommer att påverkas av att den kommersiella marknaden ger ut e-böcker som är tillgängliga från början. Men också biblioteken påverkas eftersom de förmedlar e-böcker och tillgängliga medier.

Det är troligt att Legimus inte kommer att vara den enda tjänsten eller distributionskanalen för tillgänglig litteratur.

Likvärdig tillgång på e-böcker på bibliotek

Det är viktigt att alla har möjlighet att låna e-böcker på biblioteket, och tillgänglighetsdirektivet aktualiserar frågan om hur läsare ska få likvärdiga möjligheter att läsa. Det har länge varit en utmaning för biblioteken att tillsammans med förlagen hitta en e-boksmodell som är ekonomiskt hållbar och rättvis för båda parter. Utmaningen får en ny dimension genom tillgänglighetsdirektivet.  

Det kommer fortsatt att vara viktigt att biblioteken har stor kompetens kring tillgängliga digitala format. När direktivet genomförs kommer det att finnas ett stort behov både av tillgänglig litteratur och av guidning till läsningen. Läsare med funktionsnedsättningar kan komma att behöva extra stöd när det gäller att hitta rätt väg till böckerna de letar efter.

Om du har frågor kring hur biblioteken påverkas av tillgänglighetsdirektivet så mejla dem till info@mtm.se så försöker vi svara på dem.

Mer Information om den nya lagen finns på regeringens webbplats, (Öppnas i nytt fönster).

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)