MTM i Malmö

För snart två år sedan fattade regeringen beslutet att flytta MTM från Stockholm till Malmö. Det har varit en spännande men också tuff resa att omlokalisera myndigheten. Många uppskattade kollegor har lämnat oss. Under 2019 har vi knutit ny kompetens till myndigheten och steg för steg byggt upp vår verksamhet i Malmö, samtidigt som vi har avvecklat kontoret i Stockholm.

Med början nu i januari står vi till slut, med undantag för tidningen 8 Sidor som även fortsättningsvis kommer att bedriva sin verksamhet i lokaler i Stockholmsområdet, men båda fötterna i Malmö. Detta med en ny organisation och många nya, engagerade medarbetare i full färd med att ta sig an sina nya roller.

Den 1 januari fick vi också en förnyad instruktion, alltså en uppdatering av det uppdrag vi har från regeringen. Vi får nu ett tydligare fokus på att vara ett nationellt kunskapscentrum med universell utformning som vägledande princip. Vi kommer att fortsätta tillhandahålla våra produkter och tjänster, men genom att utveckla expertisen inom myndigheten kring tillgängliga medier och användarnas behov, kommer vi tydligare att kunna driva frågan om tillgänglig läsning i samhället och vara ett stöd för andra aktörer på marknaden för att öka tillgången till läsning för våra användargrupper.

Det är alltså många förändringar som sker på samma gång. Sammantaget ger de oss en nystart och goda förutsättningar att verka för vår vision om ett samhälle där all läsning är tillgänglig.

Magnus Larsson
Generaldirektör

 

Publicerad: 2020-01-09
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)