Bild på rapportomslag

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Pressmeddelande 2018-01-30

Brist på utbud, kunskap och skolornas ekonomiska prioriteringar är de främsta orsakerna. 

– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor. Här har vi myndigheter en viktig roll att fylla, genom att sprida kunskap, producera läromedel och kurslitteratur samt erbjuda ett nationellt stöd, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.

Vi föreslår därför att myndigheterna får ett gemensamt ansvar för att samla in och sprida kunskap samt ta fram riktlinjer och standarder för tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur för att stötta aktörer som läromedelsproducenter och skolhuvudmän i deras arbete. Översynen ger även underlag som visar hur både MTM och SPSM kan vidareutveckla sitt arbete med att skapa förutsättning för utbildning på lika villkor för personer med funktionsnedsättning.

– Nu har vi lyssnat in hur tillgången på tillgängliga läromedel ser ut. Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM. Vi fortsätter vårt arbete med att informera, främja och producera läromedel för eleverna utifrån de vägar som kartläggningen visat.

Läs hela rapporten (pdf, öppas i nytt fönster) 
Lättläst sammanfattning av rapporten

MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Läs mer på www.mtm.se

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Läs mer på www.spsm.se.

Bilder

bild på omslaget till rapporten, som föreställer en ung man som lutar sig mot skåp i skolan. Mannen har hörlurar på sig och tittar på en surfplatta.

Ladda ner högupplöst bild

Magnus Larsson, generaldirektör MTM, fotograf Stefan Tell
Ladda ner högupplöst bild

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, fotograf Olle Melkerhed
Ladda ner högupplöst bild

För ytterligare information, kontakta:

Eva-Lena Silwerfeldt, Kommunikationsstrateg Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 073 765 46 37
E-post: eva-lena.silwerfeldt@mtm.se

Jonny Fjellner, chef läromedelsavdelningen SPSM
Telefon: 010 473 50 99, e-post: jonny.fjellner@spsm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)