Ny tjänst för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Axiell Media lanserar tillsammans tjänsten MTM Direkt för att effektivisera arbetet med produktion av tillgängliga medier för personer med läsnedsättningar.

Pressmeddelande 2016-11-15

Tjänsten innebär att bokförlag nu enkelt kan leverera bokfiler via Axiell Media till MTM. Om ett förlag godkänt att MTM får tillgång till deras filer kan MTM ladda ned och använda dem som underlag för att göra punktskriftsböcker och talböcker.

– Tjänsten är ett stort steg i arbetet med att göra medier tillgängliga för fler. Den gör det enklare för förlagen att distribuera underlag till oss. I förlängningen innebär det här bättre kvalitet av tillgängliga medier och en snabbare leverans till användarna, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.

– För oss går tjänsten MTM Direkt helt i linje med vår målsättning att utveckla och effektivisera distributionen av digitala böcker. Vi är mycket glada för samarbetet och det mervärde som detta skapar för våra förlagskunder. Det är extra positivt att kunna stödja MTM:s uppdrag att ge alla samma förutsättningar att läsa, säger Axiell Medias vd Eva Houltzén. Axiell media arbetar med distribution av digital läsning, e-böcker och ljudböcker.

MTM är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten producerar och distribuerar talböcker, punktskriftsböcker samt lättläst litteratur och har också i uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en funktions¬nedsättning. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral där det digitala biblioteket Legimus är navet i verksamheten. I enlighet med upphovsrättslagen paragraf 17 är det möjligt för MTM och andra institutioner med särskilt tillstånd att producera och låna ut litteratur till personer med läsnedsättning.

Idag har mer än en halv miljon svenskar en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att läsa skriven text, exempelvis synnedsättning eller dyslexi.

För ytterligare information, kontakta:

Eva-Lena Silwerfeldt, Kommunikationsstrateg Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 073 765 46 37
E-post: eva-lena.silwerfeldt@mtm.se

Eva Houltzén, vd Axiell Media AB, eva.houltzen@axiell.com, 070-690 22 67

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)