Foto: Apelöga

Samverkansavtal för stöd till personer med funktionsnedsättning mellan MDH och MTM

Den 12 februari startade ett nytt samverkansavtal mellan Mälardalens högskola (MDH) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ). Syftet med avtalet är att vidareutveckla samarbetet mellan organisationerna när det gäller att utveckla stöd till personer med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande 2019-02-07

— För MDH är det viktigt att verka för ett inkluderande samhälle. Genom avtalet med MTM får våra forskare, lärare och studenter möjlighet att bidra till utvecklingen av tillgängliga medier, samt att öka förutsättningarna för att kunskapen kring dessa medier sprids, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Avtalet mellan MDH och MTM bygger vidare på ett tidigare samarbete, och möjliggör gemensamma plattformar för projekt, informations-och kunskapsutbyten. Detta innebär bland annat att studenter vid MDH kommer att få möjlighet att genomföra projekt och examensarbeten i syfte att utveckla tillgängliga, digitala plattformar.

— Digitaliseringen ökar möjligheten att få tillgång till text i olika medier, som ljudfiler, punktskrift och e-text. En samverkan med MTM ger MDH unika möjligheter till kunskapsutbyte beträffande hur man på bästa sätt ska tillgängliggöra digitala plattformar för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär även att våra lärare får ännu mer kunskap om hur de kan stödja studenter med läs- och skrivsvårigheter, säger Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign.

Samverkansavtal skapar forskningsprojekt

Inom ramen för olika forskningsprojekt kommer forskare på MDH att tillsammans med experter på MTM, utveckla kunskap om tillgängliga medier, användargrupper och digital utveckling.

– MTM:s målsättning är att vara ett kunskapscentrum för tillgänglig läsning, där användarnas behov och önskemål står i fokus för verksamheten. MDH, som har en betydande kompetens inom samverkan med näringsliv och offentlig sektor, stärker det vetenskapliga perspektivet i MTM:s verksamhet. Det möjliggör både samarbetsprojekt och utbyte av information och kunskap till nytta för våra användare, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)