Händer som läser punktskrift.
Foto Therese Andersson

Ny rapport: Bildbeskrivningar för tillgänglighet

Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren? Det är några frågor som forskaren Jana Holsanova har försökt svara på i rapporten "Bildbeskrivning för tillgänglighet; Riktlinjer, forskning och praktik".

Pressmeddelande 2019-03-06

Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text. Rapporten går igenom hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos de båda myndigheterna SPSM och MTM, samt inventerar de befintliga riktlinjerna med regler för bildbeskrivning.

Rapport-bildbeskrivning-för-tillgänglighet-Omslag.jpgDigitaliseringen i skolan, i arbetslivet och i vardagen skapar både möjligheter och nya utmaningar för bland annat personer med synnedsättning. Kommersiell produktion av e-böcker måste bli mer tillgänglig ur en teknisk synpunkt för personer som möter olika former av läshinder. Bild- och videoinformation på webbplatser behöver tillgängliggöras. Dessa utmaningar kan vi gemensamt möta med utvecklingsarbete och forskning. Bildbeskrivningsområdet är absolut centralt i detta.

─ Rapporten visar på att det är en mycket kvali­ficerad uppgift att beskriva bilder och att det finns ett stort behov av forskning och utveckling på detta område. Relationen mellan text och bild, och hur bilder presenteras och beskrivs, är centralt i arbetet med att skapa tillgänglig läsning, inte enbart för personer med synnedsättning utan för alla läsare, säger Björn Westling, sekreterare i Punktskriftsnämnden.

Läs eller beställ rapporten

För mer information:

Björn Westling, MTM och sekreterare i Punktskriftsnämnden
E-post: bjorn.westling@mtm.se 
Telefon: 08-580 02 786

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet 
och ordförande i Punktskriftsnämnden E-post:
E-post: jana.holsanova@lucs.lu.se 
Telefon: 046–222 09 26

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)