Bild på Agneta Json Granemalm
FOTO: Catharina Kåberg

Välkommen till utdelningen av priset Årets läsombud 2019

Agneta Json Granemalm i Ljungby är utsedd till Årets läsombud. Priset delas ut den 19 juni kl 13.30 på Ljungby bibliotek. Media är välkommen på utdelningen.

Pressmeddelande 2019-06-12

Datum: 19 juni
Tid: 13.30-15
Plats: Ljungby Bibliotek, Södra Järnvägsgatan 8 i Ljungby

Priset och utmärkelsen Årets läsombud 2019 går till Agneta Json Granemalm som i många år oförtröttligt verkat för allas rätt att finna vägen till läsning.

Agneta var tidigare ett aktivt och engagerat läsombud inom LSS- och äldreomsorgen i Ljungby kommun. I sin roll som ansvarig för fritidsverksamheten inom LSS i Ljungby kommun var hon pådrivande i arbetet med att utveckla högläsning inom daglig verksamhet och på gruppboenden.

Sedan pensioneringen arbetar Agneta ideellt med högläsningsgrupper för personer med svåra funktionsnedsättningar samt agerar ofta syntolk vid möten och föreläsningar. Agneta utbildar även nya läsombud och arbetar på kommunal nivå för att sprida lättläst litteratur och skapa aktiviteter för målgruppen.

Priset Årets läsombud delas ut till ett läsombud eller en frivillig högläsare som har gjort extra fina insatser för att främja läsningen inom LSS-omsorgen eller äldreomsorgen. Prissumman är 10 000 kronor.

Priset har delats ut vid sju tidigare tillfällen av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. Läs mer på www.mtm.se.
Välkomna!

Eva-Lena Silwerfeldt, Kommunikationsstrateg Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 073 765 46 37
E-post: eva-lena.silwerfeldt@mtm.se

Pristagare: Agneta Json Granemalm: 0705/38 10 39

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)