Ung kille står framför en bokhylla på ett bibliotek och läser baksidan på en bok. En ung tjej syns suddigt i bakgrunden.

Frågor och svar om övrig litteratur och kurslitteratur

Kan jag få litteratur på teckenspråk?
Hur får jag tillgång till kurslitteratur och läromedel om jag har en funktionsnedsättning?

Tillbaka till startsidan för vanliga frågor och svar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jag få litteratur på teckenspråk?

På legimus.se finns teckenspråkig litteratur som är utgiven i Sverige. Det är främst barn- och ungdomsböcker, men det finns också ett litet antal titlar för vuxna. Böckerna är i DVD-format och lånas på det lokala biblioteket.

Böcker på teckenspråk går att söka i legimus.se, men för att låna måste man kontakta närmaste bibliotek. Boken kan antingen läsas med hjälp av DVD-spelare kopplad till TV, eller i dator med exempelvis Windows Media Player eller WinDVD.

 

 

 

 

 

 

Hur får jag tillgång till kurslitteratur och läromedel om jag har en funktionsnedsättning?

Ansvaret för att förse personer med funktionsnedsättning med tillgänglig kurslitteratur och läromedel skiljer sig åt mellan olika skolformer. På universitet och högskola kan studenter låna tillgänglig kurslitteratur från MTM. I grundskola och gymnasium ska skolhuvudmannen se till att elever får tillgängliga läromedel. Inom yrkeshögskolan ska skolan förse den studerande med särskilt pedagogiskt stöd.

MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med en läsnedsättning. MTM anpassar därför obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok samt e-text. Titlarna finns att låna i Legimus.

Universitet och högskolor

MTM samarbetar med universitets- och högskolebibliotek och det är via biblioteken som studenten får tillgång till MTM:s produkter och tjänster. Biblioteken registrerar studenten i Legimus, ger support och beställer ny kurslitteratur. Det är viktigt att beställa kurslitteraturen i god tid eftersom produktionstiden är minst åtta veckor.
Om högskolebibliotekens stöd till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)
Information till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Yrkesutbildningar

Studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan kan få särskilt pedagogiskt stöd. Särskilt pedagogiskt stöd kan innebära olika insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning, till exempel tillgängliga kurslitteratur. Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillgodose den studerandes behov av stöd.
Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

Grundskolor och gymnasium

Det är skolan som ska förse elever inom grundskola och gymnasium med de tillgängliga läromedel som eleven behöver. Skolan köper tillgängliga läromedel från förlag och producenter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM har Hitta läromedel, en söktjänst för förlagsutgivna läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang samt tjänsten Fråga en rådgivare där skolpersonal kan kontakta en rådgivare för frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning.
Läs mer på specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Inlästa läromedel

Inläsningstjänst producerar inlästa läromedel för grundskola och gymnasium. Vissa läromedel kan fås inlästa direkt från läromedelsförlagen.
inläsningstjanst.se (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)