En man som tittar in i kamera med hörlurar på huvudet och en kvinna suddigt i bakgrunden med hörlurar på huvudet.
Foto: Susanne Kronholm

Frågor och svar om MTM

Vad är MTM?
Vad gör MTM?
Vad är vårt uppdrag?
Hur ser organisationen ut?
Vilka är våra läsare och målgrupper?
Hur hanterar ni personuppgifter/GDPR?
Jag vill begära ut uppgifter ur en allmän handling, hur går jag tillväga?

Tillbaka till startsidan för vanliga frågor och svar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är MTM?

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig förvaltningsmyndighet som går under kulturdepartementet.

 

 

 

Vad gör MTM?

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning samt tillgängliggöra lättläst litteratur. Myndigheten ska se till att exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och synnedsättning får tillgång till litteratur på medier som är anpassade för dem: talböcker, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och e-textböcker. Myndigheten deltar också i forskning kring och utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läsnedsättning. 

 

 

 

Vad är vårt uppdrag?

Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 

 

 

 

Hur ser organisationen ut?

Myndigheten för tillgängliga medier har cirka 80 medarbetare och består av fem enheter. Myndighetens generaldirektör är Magnus Larsson.
Vår organisation - läs mer hur den ser ut

 

 

 

Vilka är våra läsare och målgrupper?

För att göra det enkelt kan vi dela upp vår målgrupp i två delar. Den som har läs- och skrivsvårigheter på grund av dyslexi eller annan läsnedsättning som behöver få en tryckt bok tillgängliggjord som talbok eller i punktskrift för att kunna läsa. I denna grupp ingår också personer som har en synnedsättning som inte kan läsa med ögonen och den som upplever att läsandet kan vara jobbigt, svårt och irriterande i form av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målgruppen för talböcker, taltidningar och punktskrift - läs mer om den

Den andra målgruppen är den som har en läsförmåga som innebär att de har behov av lättillgängliga texter. Det kan till exempel vara nyanlända som lär sig det svenska språket, ovana läsare i grundskolan och läsare med intellektuell funktionsnedsättning till exempel en utvecklingsstörning. 

Målgruppen för lättlästa nyheter och böcker - Läs mer om den

Våra läsare - möt de här 

 

 

 

Hur hanterar ni personuppgifter/GDPR?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

MTM har tagit fram en integritetspolicy som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder uppgifterna och hur vi länge vi sparar dem. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har.
MTM:s integritetspolicy - läs den här (PDF, öppnas i nytt fönster)
Här kan du läsa merom hur vi hanterar personuppgifter 

 

 

 

 

 

 

Jag vill begära ut uppgifter ur en allmän handling, hur går jag tillväga?

För att begära ut allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar kan du vända dig till registrator@mtm.se. Din begäran kommer att hanteras skyndsamt.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)