Daisy Consortium

Internationella DAISY Consortium består av blindbibliotek och institutioner runt om i världen, som gemensamt arbetar för en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker och ett framtida globalt bibliotek.

Det internationella DAISY Consortium utvecklar internationell standard och strategier för tillämpning av produktion, distribution och användande av digitala talböcker. Målet är att utveckla och bibehålla en gemensam standard så att olika länder kan köpa och låna talböcker av varandra. Man vill också skapa förutsättningar för en världsmarknad för talboksspelare.

Svenska Daisykonsortiets viktigaste uppgift som medlem i DAISY Consortium är att sprida kunskap om tillgängliga medier och inkluderande publicering i Sverige.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)