IFLA

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions är ett förbund som grundades 1927 i Edinburgh. Förbundets syfte är att främja internationellt bibliotekssamarbete på bredast tänkbara sätt.

IFLA vänder sig till alla typer av bibliotek i hela världen. Sekretariatet finns sedan 1971 i Haag. Förbundet är uppdelat i fem divisioner efter olika bibliotekstyper och divisionerna är i sin tur indelade i sektioner. 

Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section

 

Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section - där MTM är medlem - består av över 70 medlemsorganisationer från olika länder och världsdelar. Sektionen arbetar för tillgänglig biblioteksservice till personer med synskada eller andra läsnedsättningar. Arbetet i sektionen främjar internationellt samarbete och utveckling mellan individer och organisationer som arbetar inom området.

Konferenser

IFLA organiserar en världomspännande konferens på olika platser varje år.

Seminarier

Mellan de olika konferenserna träffas sektionerna i arbetsmöten. Ibland anordnas speciella seminarier, ofta i samband med arbetsmöten, i syfte att sprida information om IFLA och service och tjänster till målgruppen i olika länder. Också arbetsmöten och seminarier är öppna för alla.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)