Strategier och policydokument

På den här sidan hittar du strategier med koppling till MTM:s verksamhet.

MTM:s framtidsstrategi för 2021 - 2023

MTM har en framtidsstrategi för åren 2021-2023. Den här strategin beskriver hur vi ser på vår roll som kunskapscentrum, vilka steg vi behöver ta inom vårt läsfrämjande arbete och vilken funktion vår produktion behöver fylla när andra aktörers produkter blir mer tillgängliga.
Öppna MTM:s framtidsstrategi (HTML, öppnas i nytt fönster)
Ladda hem MTM:s framtidsstrategi (PDF, öppnas i nytt fönster)

MTM:s policy för språklig mångfald

Många i Sverige har ett annat modersmål än svenska. I Sverige finns också 5 nationella minoritetsspråk med speciella rättigheter. Enligt Bibliotekslagen har biblioteksväsendet i Sverige, dit MTM också räknas, ett särskilt ansvar för att erbjuda service till dessa grupper.
MTM:s policy för språklig mångfald som worddokumentTipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)