En ung man lutar sig mot skåp i skolan. Mannen har på sig hörlurar och tittar på en surfplatta
FOTO: Apelöga

Projekt uppdrag översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Februari 2017 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Uppdraget resulterade i en rapport som överlämnades till regeringen den 31 januari 2018.

I rapporten framgår att många elever och studerande med funktionsnedsättning inte får de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning.

– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor. Här har vi myndigheter en viktig roll att fylla, genom att sprida kunskap, producera läromedel och kurslitteratur samt erbjuda ett nationellt stöd, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.

Vi föreslår därför att myndigheterna får ett gemensamt ansvar för att samla in och sprida kunskap samt ta fram riktlinjer och standarder för tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur för att stötta aktörer som läromedelsproducenter och skolhuvudmän i deras arbete. Översynen ger även underlag som visar hur både MTM och SPSM kan vidareutveckla sitt arbete med att skapa förutsättning för utbildning på lika villkor för personer med funktionsnedsättning.

– Nu har vi lyssnat in hur tillgången på tillgängliga läromedel ser ut. Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM. Vi fortsätter vårt arbete med att informera, främja och producera läromedel för eleverna utifrån de vägar som kartläggningen visat.

Läs hela rapporten

Lättläst sammanfattning av rapporten

Läs pressmeddelandet

Mer information

Uppdragsledare Pia Hasselrot

pia.hasselrot@mtm.se

tel: 08-580 027 47

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)