Punktskriftstjänsten

Punktskriftstjänsten är en individuell, kostnadsfri service för personer med dövblindhet och personer med synnedsättning.

Här kan enskilda punktskriftsläsare få eget material överfört till punktskrift. Det kan till exempel gälla bruksanvisningar, musiktexter, tidningsartiklar, recept och stickbeskrivningar. Även beställningar av taktila kartor kan göras av enskilda personer. Val av utskriftsformat sker i samråd med beställaren. MTM överför även Dövas tidning till punktskrift.

Personer med dövblindhet har inga begränsningar när det gäller att beställa material. Personer med synskada kan beställa max 1500 originalsidor punktskrift per person och år samt ett obegränsat antal kopior.

Mer information om taktila kartor

Kontakt

Kontakta Punktskriftstjänsten via brev i svartskrift eller punktskrift, e-post eller telefon.

Adress
MTM
Punktskriftstjänsten
Box 51 
201 20 Malmö

E-post
punktskrift@mtm.se 

Telefon
040 653 27 20 
måndag till torsdag 09:00 till 12:00

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)