Kurslitteratur och läromedel

Du som studerar på högskola eller universitet och har en läsnedsättning kan få din kurslitteratur som talböcker och punktskrift. Det gäller även grundskola, gymnasium och andra studieformer. Ansvaret är uppdelat mellan olika myndigheter och organisationer beroende på vilken typ av utbildning du går. Här kan du se vem du ska vända dig till.

Oavsett vilken utbildning du går kan du som har ett konto i MTM:s digitala bibliotek Legimus låna de böcker som finns där. Kontakta ditt bibliotek om du behöver hjälp. Läs mer på legimus.se, (öppnas i nytt fönster).

Universitet och högskola

MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med läsnedsättning. MTM producerar obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok och e-text. Titlarna finns att låna i Legimus.

Du som är student får tillgång till MTM:s produkter och tjänster genom biblioteket på ditt lärosäte. Där får du hjälp med att registrera dig i Legimus och beställa ny kurslitteratur. Det är viktigt att beställa kurslitteraturen i god tid eftersom den tar åtta till tolv veckor att producera. 

Titlar som redan finns i tillgängligt format, till exempel ljudböcker, kan biblioteket köpa eller låna från ett annat bibliotek.

En text som finns digitalt kan bli tillgänglig för användaren genom till exempel talsyntes.

MTM anpassar kurslitteratur som är obligatorisk och som ska läsas i sin helhet. Om du har litteratur som endast är valbar ska en lärare eller handledare intyga att boken ska användas i sin helhet och därmed räknas som obligatorisk.

Punktskrift 

Du som läser punktskrift får utökat stöd från MTM. Förutom böcker så anpassar MTM även kompendier och artiklar till punktskrift eller e-text. Det går även att få bilder i taktilt format. Läs mer om punktskrift.

Yrkesutbildning 

Din skola har ansvar för att du får de läromedel som du behöver i tillgängligt format. Skolan kan köpa läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.  Utbildningsanordnaren kan ansöka om extra statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs mer på myh.se, (öppnas i nytt fönster)

Komvux och SFI 

Din skola har ansvar för att du får de läromedel som du behöver i tillgängligt format. Skolan kan köpa läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 

Grundskola och gymnasium 

Din skola har ansvar för att du får de läromedel som du behöver i tillgängligt format. Skolan kan köpa läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Folkhögskola

Din skola har ansvar för att du får de läromedel som du behöver i tillgängligt format. Skolan kan köpa läromedel från kommersiella företag, från Specialpedagogiska skolmyndigheten eller vända sig till Folkhögskolornas serviceorganisation för att få en bok inläst.

Elever med synnedsättning som läser på folkhögskola får läromedel anpassade av Synskadades Riksförbund, SRF. 

Studier utomlands 

Studerar du utomlands som utbytesstudent via ett svenskt lärosäte, kan du låna och beställa ny kurslitteratur från MTM. Vänd dig till biblioteket på ditt svenska lärosäte. Studerar du utomlands i egen regi kan du få stöd på det utländska lärosätet. 

Privata utbildningar 

Läser du en privat utbildning kan du kontakta utbildningsanordnaren för att diskutera hur du kan få dina böcker. 

Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsförmedlingen anordnar två typer av utbildningar: arbetsmarknadsutbildningar och förberedande insatser. Utbildningarna upphandlas från privata företag, högskolor eller kommunal vuxenutbildning. Kontakta handläggaren på din lokala arbetsförmedling för mer information om anpassade läromedel. Läs mer på arbetsformedlingen.se, (öppnas i nytt fönster). 

Söktjänsten Hitta läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har tjänsten Hitta läromedel. Det är en söktjänst som innehåller anpassade läromedel utgivna av olika förlag. Läs mer om söktjänsten Hitta läromedel (öppnas i nytt fönster).

Inläsningstjänst producerar inlästa läromedel för grundskola och gymnasium. Vissa läromedel kan fås inlästa direkt från läromedelsförlagen.

Mer information

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM är en statlig myndighet som arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM producerar läromedel inom områden där den kommersiella marknaden inte täcker behoven. Man gör dessutom anpassningar av förlagsutgivna läromedel och stimulerar utvecklingen och utbudet av specialpedagogiska läromedel genom ekonomiska bidrag och konsultativt stöd till förlag. SPSM informerar också om befintliga specialpedagogiska läromedel och material för elever i olika skolformer. Vissa av SPSM:s böcker finns att låna i Legimus.
SPSM har tjänsten Hitta läromedel där man enkelt kan söka fram olika specialpedagogiska läromedel och liknande produkter.
SMPS:s webbsida (öppnas i nytt fönster)
SPSM:s Hitta läromedel (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)