Legimus för skolor

Skolan har en viktig roll när det gäller att se till att alla elever får tillgång till litteratur. En elev som på grund av en läsnedsättning har svårt att läsa tryckt text har rätt att få tillgång till talböcker eller punktskriftsböcker. Dessa böcker finns i det digitala biblioteket Legimus.

I Legimus finns alla sorters böcker, både skön- och facklitteratur. Det finns också böcker på många olika språk. Böckerna kan användas i skolan och men självklart också på fritiden. Även om man får tillgång till Legimus via skolan så avslutas inte kontot när eleven slutar skolan. Kontot i Legimus har man kvar hela livet.

På Legimus.se finns mer information om vilka böcker du hittar där och vem som kan få tillgång till tjänsten.

Elevkonto till Legimus

Det är bibliotek som kan ge elever konton i Legimus. På skolan är det med andra ord skolbibliotekarien som registrerar eleven och visar hur Legimus fungerar. Om skolan saknar skolbibliotek kan eleven få ett konto från närmsta folkbibliotek. När eleven har fått sitt konto kan eleven själv ladda ner och läsa talböcker på sin dator, Chromebook, läsplatta eller telefon. Det går bra att läsa via legimus.se eller via appen Legimus. När det gäller punktskriftsböcker så kan man välja om dessa ska skicka till skolbiblioteket eller direkt hem till eleven.

Om man saknar någon bok i Legimus så vänder man sig till sitt skolbibliotek eller närmsta folkbibliotek som skickar dessa önskemål till oss på MTM. En stor del av de böcker som MTM produceras görs på förslag från läsare och bibliotek.

För dig som är Skolbibliotekarie

För dig som är skolbibliotekarie så har vi samlat instruktion om hur du introducerar nya läsare på legimus.se under fliken på ”för bibliotek” (syns först när du är inloggad som registrerare). Där finns också en utförlig skriven handledning för skolbibliotek.

På mtm.screen9.tv finns en rad instruktionsfilmer men också inspirationsfilmer som kan användas för att visa till exempel på föräldramöten.

Läromedel

Skolan ska förse elever i grundskola och på gymnasiet med de tillgängliga läromedel som de behöver. Läromedel finns inte i Legimus utan skolan köper tillgängliga läromedel från förlag och producenter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har tjänsten Hitta läromedel. Det är en söktjänst för läromedel som ges ut av förlag och som passar i specialpedagogiska sammanhang. SPSM har också tjänsten Fråga en rådgivare.  Där kan skolpersonal kontakta en rådgivare för frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Läs mer på specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster).

Inlästa läromedel

Inläsningstjänst producerar inlästa läromedel för grundskola och gymnasium. Vissa läromedel kan fås inlästa direkt från läromedelsförlagen. 

https://www.inlasningstjanst.se (öppnas i nytt fönster)

Mer information

Vill du läsa mer om hur du praktiskt kan arbeta med talböcker så finns det mycket information på legimus.se
Bibliotekssidorna på legimus.se (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)