Litteratur på svenskt teckenspråk

MTM ska enligt sin instruktion främja litteratur på svenskt teckenspråk. Det gör myndigheten genom att erbjuda teckenspråkiga titlar i det digitala biblioteket Legimus. Personer som använder svenskt teckenspråk kan låna dessa böcker på ett bibliotek.

Låna och läsa litteratur på teckenspråk

Du söker efter litteratur på svenskt teckenspråk på Legimus.se. Men för att låna den måste du sedan kontakta ditt närmaste bibliotek. Du får då boken på DVD-skiva eller USB-sticka. Sedan spelar du filmen på din TV, dator eller någon annan digital plattform eller enhet.  

Vem behöver litteratur på svenskt teckenspråk?

Döva personer som talar svenskt teckenspråk har teckenspråket som sitt första språk. De har svenska som sitt så kallade andraspråk. De har rätt till litteratur på sitt eget språk. Litteratur på svenskt teckenspråk kan också vara bra för personer som håller på att lära sig svenskt teckenspråk, det kan vara döva barn, hörande föräldrar till döva barn eller döva personer som är nya i Sverige.

Produktion av litteratur på teckenspråk

Idag finns enbart 148 titlar på svenskt teckenspråk i Legimus. Den litteratur som finns producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM fram till 2014. Sedan dess har ingen ny litteratur tillkommit.

MTM undersöker sedan dess möjligheterna att starta egen produktion av teckenspråkig litteratur. Mellan 2018 och 2020 bedrev därför MTM på försök ett pilotprojekt där myndigheten producerade två skönlitterära titlar på svenskt teckenspråk tillsammans med företaget Teckenbro.

Under 2021 bedrevs sedan ett nytt samproduktionsprojekt tillsammans med SPSM där de båda myndigheterna tillsammans producerade två skönlitterära titlar på svenskt teckenspråk. Samproduktionsprojektet slutrapporterade i december 2021.

Läs slutrapporten om pilotprojektet Teckenspråkig litteratur (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Läs slutrapporten om samproduktionsprojektet Teckenspråkig litteratur (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)