Olika typer av böcker i Legimus

MTM erbjuder talböcker för olika behov. En och samma titel kan finnas i flera versioner, olika översättningar eller bearbetningar. En titel kan också finnas i olika format, till exempel som både talbok och punktskriftsbok. Alla böcker finns i det digitala biblioteket legimus.se.

MTM:s talböcker produceras i Daisy-format. Det innebär att det går att styra hastigheten, bläddra, söka på kapitel, sidor och rubriker samt sätta bokmärken. Det finns också bildbeskrivningar av illustrationerna i boken.  Bildbeskrivningar hjälper läsare att ta del av illustrationerna till texten. Ibland producerar vi titlar utan bildbeskrivningar när det är ont om tid. Kontakta MTM om du har behov av bildbeskrivningar i en titel som saknar det, så kompletterar vi titeln. 

Talbok

De talböcker som finns i Legimus idag är främst äldre böcker som lästes in innan det var möjligt att göra talböcker med text. Idag görs en bok som talbok när det inte är möjligt att göra talbok med text eller i vissa fall av resursskäl, till exempel om boken är skriven på ett språk med annat alfabet än det latinska.

Talbok med text  

Talböcker med text innehåller ljud samt den tryckta bokens text och bilder. När en talbok med text läses i appen Legimus eller med hjälp av läsprogram, visas text och bilder samtidigt på skärmen. Nästan all skön- och allmän facklitteratur för både barn och vuxna läses in som talbok med text och mänskligt tal.  Nästan all kurslitteratur men också en del annan facklitteratur läses in som talbok med text med syntetiskt tal. 

Lättläst talbok, lättläst talbok med text 

Lättlästa böcker är böcker med lättläst text, många bilder och genomtänkt typografi. Lättlästa talböcker läses oftast in långsammare, tydligt och med mer inlevelse. 

Specialinläsningar  

Specialinläsningar är talböcker med lättläst text och rak handling. I specialinläsningar finns det andra ljud till berättelsen. Det kan vara musik eller en bil som tutar eller spökljud. Texten är inläst långsamt, tydligt och med inlevelse. Böckerna är i första hand gjorda för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Facklitteratur för seende  

Facklitteratur för seende är en illustrerad bok där bilden utgör det viktigaste elementet i bokens innehåll. Böckerna görs främst för synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter som kan tillgodogöra sig bilderna, men som behöver få texten uppläst. Inläsaren vägleder läsaren genom att hänvisa till bilderna i den tryckta boken.  Facklitteratur för seende finns för barn och vuxna och som högskolelitteratur. 

Skönlitteratur för seende 

Skönlitteratur för seende fungerar på samma sätt som facklitteratur för seende. Exempel på böcker som blir skönlitteratur för seende är grafiska romaner och tecknade serier. I Legimus finns tecknade serier både för barn och vuxna. Då behöver du titta på bilderna på skärmen eller i den tryckta boken samtidigt. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)