För tidningsföretag

För att kunna delta i samhället, vara med och påverka och kunna yttra sina åsikter måste man ha tillgång till information om vad som sker i samhället. På samma villkor som alla andra. Det är en demokratisk rättighet.

Dagstidningen som taltidning = win-win

Mer än en halv miljon svenskar har någon form av läsnedsättning, varför det finns det en stor efterfrågan på att kunna läsa dagstidningen som taltidning.

Att ha en dagstidning som taltidning innebär en riktigt god affär för dig som ger ut tidningen. Du får ersättning för alla kostnader som du har för tidningen men behåller prenumerantintäkterna. Intäkterna för dessa kan alltså räknas som 100 % i vinst för produkten. Samtidigt som du bidrar till att öka tillgängligheten för dina läsare.

Starta ny taltidning

Alla dagstidningar som ges ut i Sverige kan ansöka om att bli taltidning. Dagstidningar som ger ut ett tillgängligt format för personer med läsnedsättning får ekonomiskt stöd och teknisk support av Taltidningsnämnden och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Ta kontakt med kansliet om du är intresserad av att starta en ny taltidning:
E-post: taltidningsnamnden@mtm.se

Läs mer om taltidningsstödet hos Taltidningsnämnden.

Ger ni redan ut en taltidning? Vad kul!

Då är det dags att låta fler få veta om att taltidningen finns. På vår supportwebb hittar du marknadsföringstips, FAQ:s och annat matnyttigt.
Supportwebb för dagstidningen som taltidning

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)