Taltidningen i skolan

Dagstidningen som taltidning gör det möjligt för elever som möter läshinder att få information och göra sina skoluppgifter på samma villkor som andra elever. Det stärker elevernas självbild.

En fråga om tillgänglighet

Både FN:s konvention om barnets rättigheter och Skollagen lyfter fram rätten att på ett likvärdigt sätt få ta del av undervisningen. Inkluderingen ökar när elever som möter läshinder får läsa nyheter på ett sätt som passar dem.

För personer med läsnedsättning

Produktionen av taltidningar finansieras genom ett statligt stöd. Detta stöd regleras i Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9). Där står att målgruppen är personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Prenumerera? Kontakta dagstidningen

Prenumererar skolan på en papperstidning? Då bör ni även prenumerera på den som taltidning, för de elever som möter läshinder.

Idag finns 120 dagstidningar som taltidning så chanserna är goda att just er tidning finns.

För att börja prenumerera:

  • Utse en i personalen som är ansvarig för just taltidningar och inloggningsuppgifterna. Om personalen i skolbiblioteket redan arbetar med talböcker rekommenderar vi att de också ansvarar för taltidningarna.
  • Kontakta er dagstidning för att beställa prenumerationen.
  • När ni har beställt tidningen blir ni kontaktade av MTM som hjälper er att få tillgång till tidningen.
  • När ni har börjat prenumerera finns support att tillgå via Taltidningshjälpen, telefon 020-311 211.

Att tänka på för dig som ansvarar för taltidningen:

  • Ni kommer att få en inloggning per prenumeration.
  • Antalet prenumerationer baseras på hur många enheter (till exempel surfplattor) som taltidningen ska läsas på. Hör med din tidning om eventuella priserbjudanden för skolor.
  • Inloggningsuppgifterna ska vara kopplade till skolan och inte till eleven. Du som ansvarar för taltidningen ska behålla inloggningsuppgifterna för dig själv för att undvika att de sprids. Om taltidningen ska läsas i en app på en surfplatta eller mobil loggar du in åt eleven. Tänk på att det endast är elever med läsnedsättning som har rätt att läsa taltidningen.
  • Om eleven vill ha egna inloggningsuppgifter kan föräldrarna teckna en prenumeration.

Läs om nya appen Tidningsläsaren Akila 

Frågor och svar om taltidningen i skolan

Faktablad om taltidningen i skolan (PDF, 124 Kb, Öppnas i nytt fönster)

Läs mer om dagstidningen som taltidning

Olika sätt att läsa dagstidningen som taltidning

Dagstidningar som finns som taltidning

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)