Så kan MTM tillgängliggöra din kulturtidskrift som taltidning

Här kan du läsa mer om hur kulturtidskrifter kan få sin tidskrift producerad och distribuerad som taltidning av MTM. Det finns också information om hur du ansöker och vilka regler som gäller. Reglerna har förändrats. Förändringen är ett pilotprojekt som kommer att pågå i tre år och därefter utvärderas.

Kan din kulturtidskrift bli en taltidning? 

Om du ger ut en kulturtidskrift i Sverige kan du ansöka om att den ska göras till en taltidning.  
 
En kulturtidskrift enligt MTM:s definition är en tidskrift som publiceras flera gånger per år och innehåller artiklar som intresserar en bred publik. Innehållet kan vara allt från kulturdebatt i vid mening till analyser och presentationer inom kultur och konst. Den grundläggande principen är att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som tätt sammankopplade. 
  
För att kunna ansöka behöver tidskriften: 

  • Vara resultatet av ett redaktionellt arbete 
  • Kunna prenumereras på 
  • Inte ha fler än 50 nummer per år 

Om din tidskrift är en organisationstidskrift, medlemstidskrift eller liknande måste den vända sig till fler än organisationens medlemmar för att bli producerad som en taltidning med hjälp av MTM. Om din tidskrift har ett lokalt fokus måste den ändå ges ut och vara av intresse på nationell nivå.  

Vi prioriterar särskilt tidskrifter som riktar sig till personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning eller tidskrifter som riktar sig till barn och unga.  

Vad betyder det att bli en taltidning? 

Du kan ansöka om att få din kulturtidskrift gjord som taltidning genom MTM. Om din ansökan godkänns kommer MTM att producera och distribuera taltidningen till de prenumeranter som möter läshinder. Du kan inte längre söka ekonomiskt bidrag för att själv producera din tidskrift som taltidning. Du kan ansöka om att både tryckt och digital tidskrift blir taltidning. Du behöver tillhandahålla MTM med en digital PDF enligt våra anvisningar.

Hur görs och läses tidskriften som en taltidning? 

MTM ansvarar för att göra om tidskrifterna till taltidningar, och att personer med olika typer av läsutrustning kan ta del av innehållet. När vi får textunderlaget från tidskriften konverterar vi det till en taltidning. Det betyder att texten markeras med information om rubriker, brödtext, bildtext och så vidare. Många använder både text och ljud när de läser, så texten märks upp så att den mening som läses upp får en färgmarkering samtidigt. Det gör det enklare att följa med i texten.   

Appen Legimus 

Appen Legimus passar den som vill läsa tidningen med öronen och navigera med så kallad Daisy-navigering. I Legimus kommer tidningens text med men inte bilderna. Legimus har en talsyntes som passar särskilt bra för taltidningsläsning. 

Appen Akila 

I Tidningsläsaren Akila ser man både bilder och text från tidningen samtidigt som man kan lyssna. Man navigerar på samma sätt som papperstidningen och kan förstora texten och öka radavståndet. 

Prenumeranter kan sedan lyssna på tidskriftens innehåll med en syntetisk röst och enkelt bläddra mellan olika artiklar och avsnitt i tidskriften. 

Du kan få en uppfattning om hur en taltidning ser ut och testläsa den på MTM:s webbplats (akila.se) eller genom att ladda ner appen Akila via Apple Store eller Google Play. 

När kan du ansöka? 

Du kan ansöka en gång om året enligt instruktioner som publiceras på mtm.se  Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan generellt inte behandlas. Om din ansökan är ofullständig och inte kompletteras inom angiven tid kan den heller inte behandlas. 

Hur ansöker du? 

Du kan ansöka via en e-tjänst på mtm.se och skicka in din ansökan enligt instruktionerna. Din ansökan ska innehålla alla uppgifter som efterfrågas vid ansökningstillfället. Dessutom kan ytterligare information begäras för att bedöma din ansökan.  
  
Du ska också skicka in: 

  • Utgivningsplan för det aktuella året. 
  • En digital PDF av det senaste numret av tidskriften. 
  • En kontaktperson.  

Ansökan för 2024 är stängd.

Hur bedömer vi din ansökan? 

Efter sista ansökningsdatum granskar MTM:s handläggare alla giltiga ansökningar individuellt och i förhållande till övriga ansökningar. Vi fattar beslut utifrån våra riktlinjer. 

Beslutet om vilka tidskrifter som beviljas publiceras på mtm.se och skickas med e-post till samtliga som sökt. Förhandsbesked om beslut lämnas inte.

Kan jag överklaga eller ändra om jag får avslag på min ansökan? 

Ja, om du får avslag kan du överklaga beslutet enligt punkt 4.6-4.7 i riktlinjerna för tillgängliggörande av kulturtidskrift som taltidning. Du får även information om hur du överklagar när vi meddelar beslutet till dig. 

Vilka villkor gäller för kulturtidskriften som taltidning? 

MTM:s uppdrag att göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver myndighetens syfte och ramar. Enligt förordningen (2010:769) ska MTM särskilt göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 
 
Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier, (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster).

Riktlinjerna för tillgängliggörande av kulturtidskrifter.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)