Hand som läser punktskrift.
Fotograf: Terése Andersson

Tillgänglig läsning för dig med synnedsättning

Har du någon form av läsnedsättning eller synnedsättning som gör att du har svårt att läsa med ögonen? Kanske har du fått försämrad syn med åldern och har svårt att läsa din dagstidning som vanligt? Då finns det både tidningar och böcker som du kan läsa med öronen eller fingrarna.

Läs på det sätt som passar dig!

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ger personer med läsnedsättning tillgång till nyheter, information, litteratur och kurslitteratur på det sätt som passar dem. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift och lättläst, så att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Taltidningar

Taltidningen är till för dig som har någon typ av läsnedsättning eller synnedsättning. En taltidning lyssnar du på, det vill säga du läser med öronen. Perfekt för dig som inte längre kan läsa papperstidningen på grund av försämrad syn eller synskada.

Dagstidningen som taltidning

De flesta av landets dagstidningar finns som taltidning. Taltidningen innehåller hela papperstidningen och kommer ut samtidigt som papperstidningen.

Kontakta prenumerationsavdelningen på din dagstidning om du vill läsa tidningen som taltidning. När du har gjort en beställning kontaktar vi på MTM dig för att ta reda på hur du vill läsa din taltidning; taltidningsspelare, app eller dator. Vi gör även ett hembesök om du önskar.
Läs mer om dagstidningen som taltidning 
Dagstidningar som är taltidning

Läns- och kommuntaltidningar

Många landsting och kommuner ger ut egna taltidningar för personer med nedsatt syn. De innehåller nyheter och reportage från just din kommun.
Läs mer om läns- och kommuntaltidningar som taltidning 
Läns- och kommuntaltidningar som är taltidning 

Tidskrifter

Det finns även många kulturtidskrifter och andra tidskrifter som taltidning.
Läs om kulturtidsskrifter som taltidning
Läs om andra tidsskrifter som taltidning

Talböcker

En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Vissa talböcker läser man enbart med öronen, men många visar även bokens text för de som också läser med ögonen.

MTM producerar ungefär 4000 talböcker varje år för både barn och vuxna. I vårt digitala bibliotek Legimus finns ca 115 000 titlar. I utbudet finns såväl skönlitteratur som facklitteratur och högskolelitteratur. Det finns också lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning.

Alla som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker på det lokala biblioteket eller via MTM:s digitala bibliotek Legimus. De som vill låna böcker via legimus.se behöver först ansöka om ett konto från sitt lokala bibliotek.
Läs mer om talböcker
Gå in på vårt digitala bibliotek legimus.se

Punktskrift

För personer med blindhet finns även möjlighet att läsa både tidningar och böcker med fingrarna.

Punktskriftsböcker

MTM producerar punktskriftsböcker för alla åldrar och olika behov. Vi gör allt från barnböcker till vuxenlitteratur, med eller utan taktila bilder.

Som punktskriftsläsare kan du låna punktskriftsböcker direkt från MTM, antingen via legimus.se eller genom att kontakta MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice.
Läs mer om punktskrift och punktskriftsböcker
Läs mer om taktila bilder och bilderböcker

Punktskriftstidningar 

MTM erbjuder även punktskriftstidningar för barn och vuxna med synnedsättning. Visste du att tidningarna Allt om mat, Femina och Illustrarad vetenskap finns i punktskrift? Kontakta MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice för att prenumerera.
Läs mer om våra punktskriftstidningar
MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)