Verksamhet

I nämndens verksamhet ingår bland annat att publicera böcker om punktskrift och taktila bilder och att arrangera konferenser och seminarier inom området.

Sammanträden

Punktskriftsnämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år. Protokoll kan beställas genom nämndens sekreterare.

Arbetsgrupper

Utöver sammanträden bedrivs verksamhet i olika projekt- och arbetsgrupper. För närvarande finns följande grupper:

  • Arbetsgrupp om små barn och ungas läsning och punktskriftsinlärning
  • Arbetsgrupp för undervisningssituationen för punktskriftsläsande barn som lär sig matematik
  • Arbetsgrupp för layout i punktskrift
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)