Läromaterial som kan användas i grundläggande punktskriftsutbildning för vuxna

Idag ansvarar Sveriges regioner för utbildning i punktskrift för vuxna med förvärvad synnedsättning. Det sker dock utbildningar även i andra regier, som Synskadades Riksförbund (SRF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och folkhögskolor. För att underlätta arbetet med punktskriftsutbildningar har Punktskriftsnämnden samlat befintligt utbildningsmaterial på dessa sidor.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)