Punktskrift på läkemedel

Nya läkemedel ska enligt EU-direktiv ha märkning i punktskrift på förpackningen.

På den här sidan ges information om vilka punktskriftstecken som rekommenderas för att återge vissa tecken som finns på läkemedelsförpackningar.

Punktskriftscellen består av sex upphöjda punkter i två kolumner, där punkterna i vänster kolumn benämns med nummer 1, 2 och 3 och i höger kolumn med 4, 5 och 6.

Alfabetet

Bild av alfabetet (från a till ö) i punktskrift.

Punktskriftsalfabetet

Siffror

Siffror anges med ett siffertecken framför bokstäverna a till och med j:

Ett siffertecken

I en sifferföljd kan komma och/eller punkt ingå utan att siffertecknet behöver upprepas.

Exempel:

2006

Punktskriftscell: punkt 3, 4, 5 och 6. Punktskriftscell: punkt 1 och 2. Punktskriftscell: punkt 2, 4 och 5. Punktskriftscell: punkt 2, 4 och 5 Punktskriftscell: punkt 1, 2, och 4

2,0

Punktskriftscell: punkt 3, 4, 5 och 6 Punktskriftscell: punkt 1 och 2Punktskriftscell: punkt 2 Punktskriftscell: punkt 2, 4 och 5

Andra tecken

Punkt (även som decimalpunkt): Punktskriftscell: punkt 3

Komma (även som decimalkomma): Punktskriftscell: punkt 2

Snedstreck: Punktskriftscell: punkt 3 och 4    
(Notera att snedstreck har samma utseende i punktskrift i de fem nordiska länderna samt i flera andra länder.)

Bindestreck: Punktskriftstecken för bindestreck

Kolon: Punktskriftscell: punkt 2 och 5

Parentes - vänster: Punktskriftscell: punkt 3, 5 och 6  

Parentes - höger: Punktskriftscell: punkt 3, 5 och 6

Rekommendationer från European Blind Union


Följande rekommendationer har tagits fram av European Blind Union för märkning i punktskrift på läkemedelsförpackningar och stöds även av Punktskriftsnämnden:

Milligram förkortas till mg (som i vanlig skrift), d.v.s. två olika tecken:

Punktskriftscell: punkt 1, 3 och 4 Punktskriftscell: punkt 1, 2, 4 och 5

Mikrogram (eller μg) förkortas till mcg, d.v.s. tre tecken:

Punktskriftscell: punkt 1, 3 och 4.  Punktskriftscell: punkt 1 och 4 Punktskriftscell: punkt 1, 2, 4 och 5
(Notera att denna förkortning ser annorlunda ut än i vanlig skrift - förkortningen rekommenderas för att den är förståelig i punktskrift på flera språk och upptar mindre utrymme än ordet "mikrogram".)

Procent förkortas till pc, två olika tecken, d.v.s.:

Punktskriftscell: punkt 1, 2, 3 och 4 Punktskriftscell: punkt 1 och 4
(Notera även här att förkortningen inte förekommer i vanlig skrift - förkortningen rekommenderas för att den är förståelig i punktskrift på flera språk och upptar mindre utrymme än ordet "procent".)

Promille förkortas till pm, två olika tecken, d.v.s.:

Punktskriftscell: punkt 1, 2, 3 och 4 Punktskriftscell: punkt 1, 3 och 4.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)