Att beskriva bilder

Att man med känseln kan urskilja olika upphöjda linjer, ytor och punkter på en bildyta är inte det samma som att man kan tyda att de föreställer särskilda föremål

. Det behövs oftast mer information, vanligen en beskrivning i ord. Ofta finns det dessutom flera delar i den taktila bilden och då måste man också kunna avläsa relationen mellan de olika föremålen. Vad ligger till exempel bakom eller ovanför något annat? 

Det finns tre möjligheter att återge bilder för personer med blindhet: bildbeskrivningar, reliefbilder och modeller. Oavsett vad man väljer så behöver man komplettera med en beskrivning i ord; det kan vara en närvarande person, en inläsning eller i punktskrift. Man skiljer mellan bildbeskrivning och bildvägledning. I bildbeskrivningen återger man, skriftligt eller muntligt, bildens innehåll (inte sina egna upplevelser av bilden). I bildvägledningen leder man en person genom reliefbilden eller modellen och anger hur man ska känna på bilden eller modellen och vad man kan förvänta sig att finna för olika delar.

Bildbeskrivning

När man återger bildens innehåll i ord överför man en struktur till en annan. I det här fallet återger vi en tredimensionell bild med ett linjärt språk. Det är inte lätt att beskriva en tredimensionell bild med många detaljer. Men man kan tänka på det som en översättning, från ett medium till ett annat, från bild till text. All översättning innebär att man tolkar ett innehåll och man måste besluta sig för vilket ord som lämpar sig bäst för ett föremål eller ett fenomen. Bilder kan också tolkas på olika sätt utan att det behöver bli fel. I läromedel finns det oftast bildtexter som underlättar för den som ska beskriva bilderna.

Även om man vet vad man vill ha med i sin bildbeskrivning är det viktigt att strukturera innehållet i flera steg, från översikt via detaljbeskrivning till en sammanfattning:

  • Presentera bilden översiktligt. (Tala om att det är en bild av en häst, en karta över Europa, var bilden finns, kanske också hur stor den är.)
  • Tala om var i bilden/på bildytan de avbildade föremålen befinner sig.
  • Beskriv bilden i detalj så att personen kan få en uppfattning om de olika delarnas utseende och funktion.
  • Sammanfatta bilden.

Dagens läromedel är fyllda med bilder, bilder som i allmänhet har en informativ funktion. De förtydligar eller kompletterar det väsentliga i texten. När text och bild samverkar är det enklare att komma ihåg det man läst och det gäller både seende och personer med synnedsättning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)