Inledning

Avsikten med Taktila bilder är att ge en grund för bildarbete med barn med synnedsättning. Ingen särskild förkunskap krävs. Vi resonerar kortfattat kring bilder och taktila bilder; vad de kan vara och hur man kan titta på visuella bilder och känna på taktila bilder.

Vi ger också en glimt av den taktila bildens och den taktila skriftens historia. Innehållet bygger till viss del på två tidigare böcker av Yvonne Eriksson, Att känna bilder och Från föremål till taktil bild.

Taktila bilder är ett delprojekt inom projektet Taktil märkning. Projektet har finansierats av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och det är ett samarbete mellan Mälardalens högskola (MDH) och Punktskriftsnämnden, som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Vi som arbetat med Taktila bilder är Peter Johansson (illustrationer, om inget annat anges vid respektive bild), Lena Stenberg (text) och Mattias Meldert (form och teknik). Samtliga från MDH. Yvonne Eriksson, MDH, har varit projektledare. Björn Westling, MTM, har varit ansvarig på Punktskriftsnämnden. För hjälp med avsnitten om punktskrift tackar vi också Ingegerd Viktorin och Anders Rönnbäck från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)