Övningar

Det finns, som vi redan sagt, inte någon motsättning mellan att underlätta för barnen att lära sig läsa taktila bilder och att uppmuntra barnen att på egen hand skapa bilder, men det egna skapandet leder inte nödvändigtvis till att barnen lär sig att läsa av taktila bilder.

 Här följer några exempel på hur du och barnet kan arbeta tillsammans med bildförståelse och taktil bild. Tanken är att du och barnet först tittar på ett föremål och sedan på en bild av samma föremål. Därefter kanske ni också ritar av föremålet, gemensamt eller med barnet som den mest aktiva. Till sist klipper ni ut föremålet och klistrar upp det. 

De föremål vi valt är sådana som vi kommer i kontakt med i vardagen, när vi äter, klär på oss etcetera. Det gör också att det är enkelt att fortsätta på samma sätt med andra föremål.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)