Vad är en bild?

Spontant kanske man tycker att ”det vet man väl vad en bild är”. I sitt inre ser man en bild, eller kanske snarare dess innehåll, framför sig. Ändå har bildmänniskor, som konstnärer, filosofer och konstteoretiker, länge diskuterat vad en bild egentligen är

. Nationalencyklopedin ger oss denna korta definition: ”bild, avbildande framställning av något”. Med andra ord så återger alltså bilden något och detta något uppfattar vi med synen. Bilden kan återge såväl ett föremål som en händelse, utseende, flöden och funktioner. Detaljer så små att vi inte kan se dem med blotta ögat, likaväl som hela landskap. 

Bilder kan vara mångtydiga och därför kan det också finnas flera tolkningar, som alla är relevanta, av en och samma bild. Ofta ingår bilden i ett sammanhang med både text och bild där bilden på något sätt illustrerar innehållet i texten – förtydligar (säger samma sak) eller fördjupar någon del av textens innehåll. Ibland kan det dock vara svårt att se kopplingen mellan texten och bilden och då blir bilden rent dekorativ. 

Förutom att visa hur något ser ut kan bilder också återge storleksförhållanden och lägen. Kartbilden visar såväl länders storlek i förhållande till varandra som deras läge. Och detta kanske är bildens viktigaste egenskap, dess förmåga att återge relationer som storlek och läge, det vill säga spatiala rumsliga strukturer. 

 Karta över södra Sverige. Illustration

Om begreppet bild

Bilden kan också sägas var ett samlingsbegrepp för visuella representationer av verkligheten, en tvådimensionell återgivning av vår tredimensionella verklighet.

En vanlig indelning av bilder är den i konstbilder och instrumentella bilder. De instrumentella bilderna, eller bruksbilderna, har en särskild funktion att fylla; det kan till exempel vara som vetenskaplig illustration eller reklambild.

Vi kan också tala om externa och interna bilder där de externa är bilder som finns fysiskt utanför oss medan de interna är våra inre mentala bilder, våra tankar, minnen och föreställningar.

En bild kan ersätta ett föremål eller en tanke. Våra minnen och föreställningar om omvärlden påverkar oss. De kan få oss att i en bild lättare få syn på just det vi förväntar oss att se och har erfarenhet av. Men vi har också förmåga att upptäcka något nytt, eller något avvikande, i en bild.

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)