Överföra till reliefbild

När man överför en bild till en reliefbild måste man ändra bilden en del. Man måste välja ut det viktigaste och avbilda detta större och tydligare än de andra delarna.

. Varje del måste vara lätt att identifiera. Vissa detaljer får utgå, till exempel djupdimension och perspektiv. Låga reliefer fungerar bättre än höga eftersom de höga relieferna inte bildar någon tydlig form mot bakgrunden. Om bilden är tillräckligt tydlig kan man avläsa även små nivåskillnader taktilt. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)