Bilder ut två filmer

Fortbildning

På den här sidan har vi samlat sådant material som kan fungera som fortbildning. Det finns föredrag om talböcker och lättläst, men också lärare och skolbibliotekarier som berättar om hur de arbetar.

Huvudsakligen består materialet på den här sidan av olika filmer. Men vi berättar också om tryckt material som du kan använda.

Talböcker och lättläst


Allt du behöver veta om talböcker och taltidningar,
en presentation som går igenom vilka som använder talböcker, talböcker och läsning samt hur man får tag i talböcker genom Legimus. Film: 43 minuter.

Vad är egentligen lättläst? och det du behöver veta om lättlästa böcker och nyheter, en presentation som förklarar varför lättläst behövs, vad som gör en text lättläst och hur lättläst litteratur och nyheter fungerar. Film: 32 minuter.

Talböcker och Legimus – för dig som arbetar på skolbiblioteket. Ett inspelat webbinarium som ger grundläggande information om vad en talbok är och vem som får läsa den och om hur du introducerar och registrerar elever till Legimus och hanterar elevens konto. Film: 51 minuter.

För dig som arbetar i skolan - talböcker och lättläst i skolan. Ett inspelat webbinarium som där vi berättar om MTM och om våra medier och tjänster som är intressanta i skolan.Du får grundläggande information om vad en talbok är, vilka elever som får läsa den och hur de får tag i den. Vi berättar om Legimus, MTM:s digitala bibliotek med 120 000 talböcker.
Vi berättar om hur du som lärare tillsammans med eleverna kan arbeta med lättlästa böcker och nyheter. Film: 43 minuter.

Tryckt material

Talböcker i skolan, en broschyr för de i skolan som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kort genomgång av forskning på området och exempel på hur pedagoger arbetar med talböcker. Beställ den utan kostnad.

Pedagoger som berättar


Eleven, talboken, skolan
, Maria Samuelsson förstelärare på Värgårdsskolan 4-6 berättar om hur man på bästa sätt arbetar med talboksläsning i klassrummet. Film: 43 minuter.

Skolbibliotekarien och läsningen - hur kan bibliotekarie och lärare samverka och komplettera varandra? Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm, berättar om olika sätt att stimulera läsning. Film: 41 minuter.

“Man fattar bättre när man får tala om det man läst” - om inkluderande läsundervisning. Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia och förstelärare ger många konkreta exempel hur hon arbetar med läsning på yrkesprogrammen vid Wendesgymnasiet i Kristianstad. Film: 43 minuter.

Talboksteam på Snösätraskolan. En film om hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek kring talböcker gagnar elever med läsnedsättning. Film: 10 minuter.

Läs med öronen - Linköping. I ett samarbete mellan Linköpings skolor och bibliotek finns ett projekt som kallas ”Läsa med öronen”. I den här filmen samlar man erfarenheter, specialpedagoger, elever och bibliotekarier berättar om fördelarna med Legimus. Film: 4 minuter.

Information och inspiration


Peter - skolbibliotekarie:
"Du får ett rikare ordförråd hur du än väljer att läsa". Film: 2 minuter.

Maria - specialpedagog: "Talböcker gör en enorm skillnad". Film: 2 minuter.

Det utvidgade textbegreppet. En film från Nationella biblioteksstrategi-utredningen som lyfter tillgängliga medier och det vidgade textbegreppet. Dyslektiker och bibliotekarier berättar om olika sätt att läsa. Film: 7 minuter.

Välkommen till talböckernas värld, Legimus och talböcker för yngre läsare.  En kort informationsfilm om talböcker och Legimus. Filmen vänder sig till yngre läsare och visar läsglädjen med talböcker. Film: 2 minuter.

Film om talböcker och Legimus.  Den här filmen om talböcker och Legimus hoppas vi kan visa hur roligt och enkelt det är med talboksläsande. Film: 2 minuter.

Film om att studera med talböcker.  En inspirationsfilm om att studera på universitet och högskola med talböcker. Film: 4 minuter.

Forskare


Stödjande ”läs- och skrivappar” - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter?
Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar det finns alternativa sätt att ta till sig och förmedla text och att det är viktigt för elever med läsnedsättning att få tillgång till alternativa verktyg/appar. Film: 46 minuter.

Mer information

Vi har samlat många reportage där lärare och bibliotekarier berättar om hur de arbetar med tillgängliga medier i skolan.

Till sidan med goda exempel och reportage

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)