Bild på en bok i händerna på en kille.

Fortbildning

På den här sidan har vi samlat sådant material som kan fungera som fortbildning. Det finns föredrag om talböcker och lättläst, men också lärare och skolbibliotekarier som berättar om hur de arbetar.

Huvudsakligen består materialet på den här sidan av olika filmer. Men vi berättar också om tryckt material som du kan använda.

Sju korta föreläsningar om talböcker, lättläst och punktskrift och hur du kan arbeta med tillgängliga medier

Dessa sju föreläsningar är baserade på den gästföreläsning vi brukade hålla på specialpedagogutbidlningen.

Introduktion till MTM samt punktskrift och taktilt material

MTM:s uppdrag - Tillgänglig läsning - Punktskriftens historia - Hur lånar man punktskrift - Vad är taktila bilderböcker - Vill du veta mer?
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 9 min

Forskning om talböcker

Barnets perspektiv på talböcker - Läsforskning vid LInnéuniversitetet - Enkät bland talboksläsande ungdomar
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 12 min

Skolbiblioteken och talböckerna

Förmedling av talböcker - Det här kan biblioteken göra - MTM:s krav på biblioteken - Bibliotekskonto - Registrerarkonto - Användarkonto - Registrering och introduktionssamtal
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 11 min

Talböcker och Legimus

Att läsa med öronen - Vad är en talbok - Vem får låna en talbok? - legimus.se, vad gör man där - DAISY-formatet - appen Legimus - Legimus webbspelare - EasyReader - Demokonto - Talboksteam på skolan
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 20 min

Vad är egentligen lättläst?

Exempel på svårlästa texttyper - Måste det vara lättläst? - Vilka läser lättläst -  Vad gör en text lättläst: innehåll, språk och form.
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) -10 min

Vad är egentligen lättlästa böcker?

Den lättlästa utgivningens historia - Marknaden i Sverige - Varför läsa lättlästa böcker? - Exempel på lättlästa böcker i olika genrer och språk.
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 9 min

Vad är egentligen lättlästa nyheter

De första lättlästa nyheterna - så gör du en lättläst nyhetstidning - tidningen 8 Sidor - 8sidor.se - lättlästa nyheter i andra länder
Se föreläsningen (öppnas i nytt fönster) - 9 min

 

Talböcker och lättläst


Allt du behöver veta om talböcker och taltidningar,
en presentation som går igenom vilka som använder talböcker, talböcker och läsning samt hur man får tag i talböcker genom Legimus. Film: 43 minuter.

Vad är egentligen lättläst? och det du behöver veta om lättlästa böcker och nyheter, en presentation som förklarar varför lättläst behövs, vad som gör en text lättläst och hur lättläst litteratur och nyheter fungerar. Film: 32 minuter.

Talböcker och Legimus – för dig som arbetar på skolbiblioteket. Ett inspelat webbinarium som ger grundläggande information om vad en talbok är och vem som får läsa den och om hur du introducerar och registrerar elever till Legimus och hanterar elevens konto. Film: 51 minuter.

Tryckt material

Talböcker i skolan, en broschyr för de i skolan som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kort genomgång av forskning på området och exempel på hur pedagoger arbetar med talböcker. Beställ den utan kostnad.

Pedagoger som berättar


Eleven, talboken, skolan
, Maria Samuelsson förstelärare på Värgårdsskolan 4-6 berättar om hur man på bästa sätt arbetar med talboksläsning i klassrummet. Film: 43 minuter.

Skolbibliotekarien och läsningen - hur kan bibliotekarie och lärare samverka och komplettera varandra? Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm, berättar om olika sätt att stimulera läsning. Film: 41 minuter.

“Man fattar bättre när man får tala om det man läst” - om inkluderande läsundervisning. Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia och förstelärare ger många konkreta exempel hur hon arbetar med läsning på yrkesprogrammen vid Wendesgymnasiet i Kristianstad. Film: 43 minuter.

Information och inspiration


Peter - skolbibliotekarie:
"Du får ett rikare ordförråd hur du än väljer att läsa". Film: 2 minuter.

Maria - specialpedagog: "Talböcker gör en enorm skillnad". Film: 2 minuter.

Det utvidgade textbegreppet. En film från Nationella biblioteksstrategi-utredningen som lyfter tillgängliga medier och det vidgade textbegreppet. Dyslektiker och bibliotekarier berättar om olika sätt att läsa. Film: 7 minuter.

Välkommen till talböckernas värld, Legimus och talböcker för yngre läsare.  En kort informationsfilm om talböcker och Legimus. Filmen vänder sig till yngre läsare och visar läsglädjen med talböcker. Film: 2 minuter.

Film om talböcker och Legimus.  Den här filmen om talböcker och Legimus hoppas vi kan visa hur roligt och enkelt det är med talboksläsande. Film: 2 minuter.

Film om att studera med talböcker.  En inspirationsfilm om att studera på universitet och högskola med talböcker. Film: 4 minuter.

Mer information

Vi har samlat många reportage där lärare och bibliotekarier berättar om hur de arbetar med tillgängliga medier i skolan.

Till sidan med goda exempel och reportage

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)