Den här sidan riktar sig till dig som arbetar med kundtjänstärenden eller med marknadsföring för en tidning eller tidskrift. Här kan du få information om hur du

  • ansöker om taltidningsstöd för din dagstidning
  • ansöker om att få din dagstidning eller kulturtidskrift utgiven som en taltidning
  • hanterar prenumerationsärenden för din taltidning
  • kan arbeta med att marknadsföra din taltidning
  • kan få hjälp av MTM med att distribuera din regionala eller kommunala taltidning