Medlemslista

Här finns en förteckning över medlemmarna i det svenska Daisy-konsortiet med kontaktpersoner och länkar till medlemmarnas egna webbsidor. 

Intresseorganisationer och föreningar

Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, FMLS

Torbjörn Lundgren
torbjorn.lundgren@dyslexi.org
www.fmls.nu

Svensk Biblioteksförening

Jenny Nilsson
jn@biblioteksforeningen.org
http://www.biblioteksforeningen.org/

Synskadades Riksförbund, SRF

Boris Samuelsson
boris.samuelsson@srf.nu
www.srf.nu

Kommuner

Helsingsborgs stad, Skriv och läscentrum SoL

Joakim Uppsäll-Sjögren
joakim.uppsall-sjogren@helsingborg.se
https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/

Gotlands kommun

Elisabeth Stenberg-Lundin
elisabeth.stenberg-lundin@hgo.se
www.gotland.se

Region- & Länsbibliotek

Region Gävleborg Kulturutveckling

Margareta Jonsson
margareta.e.jonsson@regiongavleborg.se
http://www.regiongavleborg.se

Länsbibliotek Dalarna

Maria Törnfeldt
maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se
http://lansbibliotekdalarna.se/

Regional biblioteksverksamhet i Jämtlands län

Catarina Lundström
catarina.lundstrom@regionjh.se
https://biblioteksverksamhet.se/ 

Regionbibliotek Halland

Maria Ehrenberg
maria.ehrenberg@regionhalland.se
www.regionhalland.se/regionbibliotek

Regionbibliotek Region Jönköpings län

Annhild Ottosson
annhild.ottosson@rjl.se 
https://www.rjl.se/regionbibliotek

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Emelie Lavesson
emelie.lavesson@regionblekinge.se
www.biblioteksutveckling.se

Biblioteksutveckling Sörmland

Victoria Lagerkvist
Victoria.Lagerkvist@regionssormland.se
https://regionsormland.se/kultur/biblioteksutveckling/

Regionbibliotek Östergötland

Rolf Holm
rolf.holm@regionostergotland.se
http://regionbibliotekostergotland.se/

Regionbibliotek Kalmar

Lisa Lundqvist
lisa.lundqvist@rfkl.se
https://rfkl.se/

Regionbibliotek Skåne

Kristina Elding
kristina.elding@skane.se
https://www.skane.se/organisation-politik/Vart-uppdrag-inom-kultur/

Kultur i Väst

Ninni Eriksson
ninni.erikson@kulturivast.se
www.kulturivast.se

Regionbibliotek Uppsala

Ulrika Danielsson
ulrika.danielsson@regionuppsala.se
http://www.lul.se/sv/Kultur/Regionbibliotek-Uppsala/

Statliga myndigheter

Kungliga biblioteket

Anna Lundén
anna.lunden@kb.se
www.kb.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM / Läromedelsavdelningen

Jessica Einarsson
jessica.einarsson@spsm.se 
www.spsm.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Maria O’Donnell
Maria.ODonnell@mtm.se
www.mtm.se

Taltidningar

Skånes Taltidning

Birgitta Fredén
skanestaltidning@skane.se
www.skanestaltidning.se

Universitets- och högskolebibliotek

Anna Lindh-biblioteket Försvarshögskolan

Catrin Mårdell
catrin.mardell@fhs.se
www.fhs.se/annalindhbiblioteket

Chalmers Bibliotek

Ann-Kristin Årman
ann-kristin.arman@chalmers.se
http://www.lib.chalmers.se/

Göteborgs Universitetsbibliotek

Charlotta Höckerfors
charlotta.hockerfors@ub.gu.se
www.ub.gu.se

Handelshögskolan, Stockholm

Peter Gavelin
peter.gavelin@hhs.se
www.hhs.se/Library/Pages/default.aspx

Högskolan i Borås/Biblioteket

Svante Kristensson
svante.kristensson@hb.se
http://www.hb.se/Biblioteket/

Högskolebiblioteket i Jönköping

Margareta Hjort
Margareta.Hjort@ju.se
www.ju.se/bibliotek

Karlstads universitetsbibliotek

Linda Borg
linda.borg@kau.se
www.kau.se/bibliotek

Kungliga tekniska högskolan

Erika Crabo
ask-kthb@kth.se
www.kth.se

Linnéuniversitetet

Ann-Helén Erliksson
ann-helen.erliksson@lnu.se
https://liu.se/biblioteket

Linköpings universitetsbibliotek

Katarina Eriksson
katarina.eriksson@liu.se
https://liu.se/biblioteket

Luleå universitetsbibliotek

Inger Lundquist
Inger.Lundquist@ltu.se
www.ltu.se/lib

Lunds universitetsbibliotek

Åsa Forsberg
Asa.Forsberg@lub.lu.se
http://www.lub.lu.se

Malmö högskola Bibliotek o IT

Peter Leanderz
peter.leanderz@mah.se
https://www.mah.se/ar-student/itservice/

Mälardalens högskolebibliotek

Marie Bergman
marie.bergman@mdh.se
www.mdh.se/bibliotek

Stockholms universitetsbiliotek

Annika Livefjord
annika.livefjord@sub.su.se
http://www.sub.su.se

Sveriges Lantbruksuniversitet Biblioteket

Anita Boffano
anita.boffano@slu.se
https://www.slu.se/site/bibliotek/

Södertörns högskolebibliotek

Moa Stockstad
moa.stockstad@sh.se
www.sh.se/bibliotek

Umeå universitetsbibliotek

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@umu.se
www.ub.umu.se

Uppsala universitetsbibliotek

Inger Algård Almgren
inger.algard-almgren@ub.uu.se
www.ub.uu.se

Örebro universitetsbibliotek

Rolf Brangstad
rolf.brangstad@oru.se
www.oru.se/ub

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)