Produktionsverktyg

Med hjälp av produktionsverktyg kan man konvertera text till Daisy-format och lägga på mänskligt inläst tal eller talsyntes.

Producera i Daisy-format

Det mest kostnadseffektiva sättet att producera anpassad text i Daisy-format är att göra det från textproduktionens början. Kostnaden för en produktion beror på vilken kvalité man kräver av det färdiga materialet. Mest kostsamt är att läsa in text med mänsklig inläsare.

För privatpersoner

I Microsoft Word finns en funktion, Open XML to DAISY XML Translator,  som går att ladda hem gratis från nätet. För att få ljud till textfilen kan man använda Windows Vistas egna inbyggda talsyntes, men bara på engelska texter.

För organisationer

Medlemmar i konsortiet får fri licens för produktionsverktyget My Studio PC som laddas ner från http://www.daisy.org/tools/production. För licensfrågor och liknande kan ni vända er till jens.chreisti@mtm.se

DAISY Pipeline

Med den fria programvaran DAISY Pipeline kan man konvertera olika typer av dokument till olika typer av EPUB och Daisy-format. DAISY Pipeline går att använda tillsammans med olika talsyntesprogram som exempelvis Windows talsyntes. Programmet kan användas i Windows, Mac- och Linuxmiljö. Dock är möjligheter till Daisy-produktion i Linuxmiljö ännu ganska begränsad med Pipeline. I maj 2008 släpptes en version som till exempel stöder "Save As Daisy"-projekt, förbättringar i validering av OPS/EPUB-filer och migration av en Daisy-standard till en annan. Det långsiktiga målet är att ta fram ett enda arbetsflöde för Daisy-relaterade dokument som behöver konverteras, dupliceras eller delas mellan flera intressenter. DAISY Pipeline är en programvara för konvertering av EPUB och Daisy-dokument och kan inte användas som en spelare.

Läs mer om DAISY Pipeline (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)