Så skriver du lättläst litteratur

Lättlästa skönlitterära texter ska inte bara vara lätta att läsa, de ska också underhålla och väcka känslor. Att skriva lättläst litteratur som väcker läslust kräver på samma sätt som andra konstformer en känsla för berättelser och språk. Vill du skriva en lättläst faktabok? Då ska du förmedla information, men också gärna underhålla och ge en läsupplevelse. Därför är både råden som gäller litteratur och information relevanta för dig.

Vill du skriva en lättläst faktabok? Då ska du förmedla information, men också gärna underhålla och ge en läsupplevelse. Därför är både råden som gäller litteratur och information relevanta för dig.

Skrivråd för lättläst litteratur

Identifiera först och främst din läsare. Vem ska läsa din text? Tänk på att din läsare kan ha svårt att förstå, svårt att koncentrera sig, svårt att minnas, svårt att avkoda texten eller svårt att förstå svenska. Läsaren kan också ha en kombination av dessa utmaningar. Hur motiverad är läsaren? Vad ställer det för krav på texten?

Innehåll och struktur för lättläst litteratur

Sätt handlingen i tid och rum. Det gör det lätt för läsaren att förstå var och när berättelsen utspelar sig. De enklaste texterna får gärna vara både konkreta och vardagliga.

Arbeta med kronologi och röd tråd

Använd en rak kronologi. Undvik att hoppa fram och tillbaka i tiden.

Håll en röd tråd och undvik bihandlingar.

Använd få karaktärer och arbeta med tydliga kapitelrubriker

Begränsa antalet karaktärer. Många namn och personer kan göra det svårare för läsaren att hänga med i handlingen.

Ha tydliga kapitelrubriker. Det förbereder läsaren på vad texten kommer att handla om.

Språk i lättläst litteratur

Skriv kort. Ta bort sådant som är överflödigt, men rensa inte så mycket att det uppstår logiska luckor eller så att språket blir torftigt. Få ord och korta meningar betyder inte alltid att resultatet blir lätt.

Använd enkla ord

Välj korta och vardagliga ord. Vilka ord är enkla för din läsare? Välj dem! Sammansatta ord kan ofta delas upp. Behöver du använda ett svårare ord? Förklara det då direkt, helst på ett smidigt sätt så att betydelsen framgår av sammanhanget. Som ordet sjukersättning i exemplet.

Per får pengar genom sjukersättning.
Han blev skadad i en olycka
och har svårt att röra sig.
Han kan inte jobba mer.

Använd samma ord för samma sak

Skriv konkret och använd samma ord för samma sak. Skriv till exempel hellre bil än fordon. Att växla mellan olika synonymer kan förvirra läsaren.

Använd enkla meningar

Skriv enkla meningar med varierad längd. Varva korta meningar med lite längre för bättre flyt i texten, men undvik meningar som är längre än 20 ord.

Börja med huvudsatsen

Sätt huvudsatsen före bisatsen. Huvudsatsens verb hjälper läsaren att tolka resten av meningen, så låt gärna meningen börja med huvudsatsen. Skriv: Anna fick en macka eftersom hon var så hungrig. Hellre än: Eftersom hon var så hungrig fick Anna en macka.

Använd inte inskjutna bisatser

Undvik inskjutna bisatser. Inskjutna bisatser belastar minnet onödigt mycket. Skriv: Anna var hungrig, så hon åt en macka. Hellre än: Anna, som var hungrig, åt en macka.

Arbeta med bindeord

Använd bindeord (sambandsord) som men, därför, så, alltså för att förtydliga samband. Det underlättar tolkningen av texten.

Undvik negationer och metaforer

Undvik negationer där det går. Skriv hur det är istället för hur det inte är. Ett onödigt inte gör texten onödigt svår. Skriv: Det är tråkigt att vänta. Hellre än: Det är inte roligt att vänta.

Undvik metaforer, ordspråk och idiomatiska uttryck. Bildspråk kan kräva förförståelse för att inte tolkas bokstavligt. Exempel: Han har gröna fingrar, springa på toa, här ligger en hund begraven. Konkreta liknelser är lättare att tolka: kall som is.

Testa texten

Testa texten. Låt gärna någon annan läsa texten och ge dig feedback, helst någon i målgruppen. Läs gärna texten högt, på så sätt hittar du ofta ställen där texten inte flyter på bra.

Form för lättläst litteratur

Välj ett vanligt typsnitt till exempel Arial, Garamond, Baskerville eller Times. Bokstäverna bör vara lätta att identifiera. Om typsnittet är med eller utan klackar (serif eller sans serif) spelar mindre roll. Det är igenkänningen för läsaren som är det viktiga. I längre texter är läsare mer vana vid serifer. Sans serifer är vanligast i rubriker, kortare texter och texter på nätet. Undvik att kursivera hela stycken.

Välj en större textstorlek och större radavstånd än vanligt. Gärna 12 till 14 punkter. Välj ett tilltaget radavstånd, omkring 4 punkter större än teckenstorleken.

Bild i lättläst litteratur

Välj bilder som stöder och förklarar texten. Bilder i lättläst kan förtydliga innehållet för läsaren och ge en skön paus. Bilderna ska gärna vara konkreta. Undvik bilder som bara är dekorativa. Undvik också bilder som innehåller mycket information som inte finns i texten.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)