Studenter i ett bibliotek. En del sitter ensamma vid avskilda bord  vid stora fönster, en person står och läser en bok vid en bokhylla. Han har hörlurar som hänger runt halsen.
Studenter med behov av tillgängliga medier har rätt att få sin kurslitteratur i det format som passar dem.

Tillgänglig kurslitteratur, vad är det och för vem?

Hur fungerar det att läsa på högskola för studenter som möter olika typer av läshinder? Vilken hjälp får man och hur går det till? Artikel 1 av 5 om högskolelitteratur som publicerades i Läsliv nr 2 2022.

Högskolestudenter som inte kan ta till sig den tryckta kurslitteraturen har rätt till anpassade format. Ann-Sofie Falck har arbetat med punktskrift och taktil bild på MTM i tjugo år, och sedan några år tillbaka med att ta fram kurslitteratur åt högskolestudenter. 
 
– Det måste gå snabbt som sjutton när vi får in en beställning, säger hon.
 
MTM har ett särskilt uppdrag att göra kurslitteratur till högskolestudenter med syn- eller läsnedsättning. Den görs som talbok, punktskriftsbok eller e-text. Reglerna för vilken kurslitteratur som MTM kan anpassa är tydliga: obligatorisk kurslitteratur som läses i sin helhet. Kursen som litteraturen ingår i ska också ge högskolepoäng. MTM anpassar inte referenslitteratur och inte heller delar ur en kursbok. Men för punktskrift gäller ett undantag:
 
– Vi kan sätta ihop ett kompendium på punktskrift för dem som behöver delar ur böcker just på punktskrift, säger Ann-Sofie.
 

Anpassar enstaka artiklar

Studenter som läser punktskrift får alltså utökat stöd från MTM. Myndighe­ten anpassar också enstaka artiklar till punktskrift eller e-text. Det går även att få bilder i taktilt format om studenten 
vill det.
 
En student som behöver anpassad kurslitteratur tar kontakt med sitt högskolebibliotek och får då tillgång till Legimus. Bibliotekarien beställer sedan böckerna från studentens lista på kurslitteratur. Och ju snabbare studenten får litteraturlistan från skolan desto bättre. Det tar åtta till tolv veckor att göra en tal- eller punktskriftsbok.
 
Det krävs en hel del förarbete kring boken innan själva produktionen sätter igång. Det första MTM gör när man får en beställning är att se om boken redan finns i tillgängligt format, till exempel som en tillgänglig PDF. Då kanske studenten kan läsa den med sin talsyntes. Ibland finns boken redan som e-bok. Men finns den inte ska MTM producera den och då  undersöker registrerarna hur studenten vill ha boken, till exempel om hen behöver bildbeskrivningar. 
 
– Varje students behov är olika, understryker Ann-Sofie Falck.
 
Text: Maria O'donnell Foto: Elliot Elliot
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)