Olika typer av talböcker

Olika typer av talböcker

Det finns flera olika sorters talböcker
som talböcker med text, lättlästa talböcker,
böcker för lästräning och böcker
på andar språk än svenska.

Talbok
På MTM gör vi talböcker
som det går att bläddra och söka i.
Det går också att sätta digitala bokmärken i böckerna.
Om böckerna har bilder finns det bildbeskrivningar
i talböckerna. Det gör det enklare
för läsare med synnedsättning.

De flesta talböcker är inlästa med mänskligt tal.
Men böcker för högskolan
och vissa faktaböcker
är inlästa med syntetiskt tal.
Det kallas för talsyntes.

Talbok med text
En talbok med text
innehåller både ljud, text och ibland bilder.
När du läser en talbok med text
visas bokens text och bilder på skärmen
samtidigt som du lyssnar på boken.

Lättlästa böcker
MTM gör lättlästa böcker
på sitt eget förlag LL-förlaget.
Det är böcker med enkla ord genomtänkt form
och ibland med många bilder.
Dessa böcker och andra förlags lättlästa böcker
läser vi in långsamt, tydligt och med inlevelse.
Vissa böcker har också musik eller andra ljud,
som till exempel fågelkvitter.
Vi kallar detta för specialinläsningar.

Talböcker för lästräning
Om du har läs- och skrivsvårigheter
behöver du kanske träna dig i att läsa.
Det finns talböcker som är inlästa
i olika hastigheter.
De är särskilt bra för dig som läser
en talbok samtidigt som du följer med
i den tryckta texten.

Facklitteratur för seende
Facklitteratur för seende
är en bok med många bilder eller illustrationer.
Böckerna är i första hand för de personer
som kan se bilderna
men som behöver få texten uppläst.

Det finns facklitteratur för seende
för både barn och vuxna.
Det finns också som handböcker
och annan litteratur på högskolan.

Skönlitteratur för seende
Skönlitteratur för seende
fungerar på samma sätt
som facklitteratur för seende.
De är böcker med många bilder
och där texten är inläst.
Tecknade serier som bok
är exempel på en sådan här inläst bok.

Engelsk språkträning 

MTM gör talböcker på lätt engelska.
De är bra för dig som har en läsnedsättning
och behöver träna på uttal.
Böckerna är inlästa i två hastigheter
både normal och långsam hastighet.

De här böckerna passar i skolan
och finns för alla åldrar,
också för vuxna.

Talböcker på andra språk 

MTM har en stor samling talböcker på över 50 språk.
För vissa språk har vi många inlästa böcker,
andra språk har vi bara några stycken böcker av.

MTM erbjuder talböcker för olika behov. En och samma titel kan finnas i flera versioner, olika översättningar eller bearbetningar. En titel kan också finnas i olika format, till exempel som både talbok och punktskriftsbok. Alla böcker finns i det digitala biblioteket legimus.se.

MTM:s talböcker produceras i Daisy-format. Det innebär att det går att styra hastigheten,  bläddra, söka på kapitel, sidor och rubriker samt sätta bokmärken. Bildbeskrivningar av eventuella illustrationer i boken underlättar tillgängligheten för läsare med synnedsättning.  Det finns också bildbeskrivningar av illustrationerna i boken. Ibland producerar vi titlar utan bildbeskrivningar när det är ont om tid. Kontakta MTM om du har behov av bildbeskrivningar i en titel som saknar det, så kompletterar vi titeln. 

Talbok

De talböcker som finns i Legimus idag är främst äldre böcker som lästes in innan det var möjligt att göra talböcker med text. Idag görs en bok som talbok när det inte är möjligt att göra talbok med text eller i vissa fall av resursskäl om det är en bok av begränsat intresse. Detta gäller också  när det inte är möjligt, till exmepel  om boken är skriven på ett språk med annat alfabet än det latinska 

Talbok med text  

Talböcker med text innehåller ljud samt den tryckta bokens text och bilder. När en talbok med text läses  i appen eller med hjälp av läsprogram, visas text och bilder samtidigt på skärmen. Nästan all skön- och allmän facklitteratur för både barn och vuxna läses in som talbok med text och mänskligt tal.  Nästan all kurslitteratur men också en del annan facklitteratur läses in som talbok med text med syntetiskt tal. 

Lättläst talbok, lättläst talbok med text 

Lättlästa böcker är böcker med lättläst text, många bilder och genomtänkt typografi. Dessa läses oftast in långsamt, tydligt och med inlevelse. 

Specialinläsningar  

Specialinläsningar är talböcker med lättläst text och rak handling. I specialinläsningar finns det andra ljud till berättelsen. Det kan vara musik eller en bil som tutar eller spökljud. Texten är inläst långsamt, tydligt och med inlevelse. Böckerna är i första hand gjorda för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Facklitteratur för seende  

Facklitteratur för seende är en  illustrerad bok där bilden utgör det viktigaste elementet i bokens innehåll. Böckerna görs främst för synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter som kan tillgodogöra sig bilderna, men som behöver få texten uppläst. Inläsaren vägleder läsaren genom att hänvisa till bilderna i den tryckta boken.  Facklitteratur för seende finns för barn och vuxna och som högskolelitteratur. 

Skönlitteratur för seende 

Skönlitteratur för seende fungerar på samma sätt som facklitteratur för seende. Exempel på böcker som blir skönlitteratur för seende är grafiska romaner och tecknade serier . II Legimus finns tecknade serier både för barn och vuxna. Då behöver du titta på bilderna på skärmen eller i den tryckta serieboken samtidigt. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)