Särskilda fall ny kurslitteratur

Här finns förtydligande av de regler som gäller för att beställa ny kurslitteratur till studenter på universitet och högskola. Kontakta oss om du är osäker hur du ska bedöma en titel.

Basår

Gör MTM titeln: Ja

Litteratur till högskolans basårsutbildningar jämställs med ordinarie kurslitteratur. Kontrollera först att titeln inte redan finns inläst, till exempel hos ILT Inläsningstjänst eller SPSM:s webbtjänst Hitta läromedel.  

Uppsats

Gör MTM titeln: Ja

Be kursansvarig lärare, eller liknande, intyga att titeln ska användas i sin helhet och att studenten behöver den för uppsatsskrivandet. Då räknas titeln som obligatorisk kurslitteratur. Beställ sedan som vanligt.

Ingen obligatorisk kurslitteratur utan enbart valbar litteratur

Gör MTM titeln: Ja men enbart ett urval

Vissa litteraturlistor innehåller inte obligatorisk kurslitteratur utan enbart valbar litteratur, till exempel vid personbaserat lärande. I dessa fall ska studenten tillsammans med kursansvarig göra ett urval från kurslistan. Kursansvarig intygar sedan till bibliotekspersonalen att de valda titlarna ska räknas som obligatorisk kurslitteratur. Biblioteket beställer som vanligt.

Doktorander

Gör MTM titeln: Ja

Be handledaren att intyga att titeln räknas som obligatorisk kurslitteratur och ska användas i sin helhet. Doktorander får stöd från MTM som om de vore en student och samma regler gäller för deras beställningar. Beställ som vanligt om titeln uppfyller MTM:s regler.

Läser på flera högskolor

Gör MTM titeln: Ja

Du kan enbart beställa ny kurslitteratur till studenter som har sitt nedladdningskonto på ditt bibliotek. Studenter som läser på flera högskolor väljer att ha sitt nedladdningskonto på det bibliotek som passar studenten bäst. När du ska beställa böcker ber du studenten flytta sitt konto tillfälligt till ert bibliotek. När du har beställt kan studenten flytta tillbaka kontot. Biblioteksflytten påverkar inte de beställningar du har gjort.

Du kan beställa kurslitteratur till en kurs som går på ett annat lärosäte, men det är inget vi rekommenderar. Du måste kunna intyga att titeln är obligatoriskt på det andra lärosätet och att den uppfyller MTM:s regler.

Titeln finns som talbok utan text

Gör MTM titeln: Det beror på.

Det kan finnas studenter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ta till sig sin kurslitteratur i de format som MTM erbjuder. MTM är öppen för att göra undantag och anpassa en talbok i det format studenten behöver för att klara sina studier. Ett sådant undantag görs enbart efter att högskolan har utrett studentens behov av talbok med text, samt inkommit med ett intyg som styrker behovet.

Studier utomlands

Gör MTM titeln: Det beror på

Studenter som ska studera utomlands som en del i sina studier på en svensk högskola kan få kurslitteraturen anpassad av MTM även under utlandsstudierna. Studenten kontaktar högskolebiblioteket som beställer kurslitteraturen som vanligt. Det är viktigt att studenten är ute i extra god tid vid utlandsstudier eftersom det kan ta lång tid för MTM att få fram inläsare som har både den ämneskunskap och den språkkunskap som behövs. Studenter som studerar utomlands i egen regi får stöd på det utländska lärosätet.

Kompendier på punktskrift

Gör MTM titeln: Ja

Beställ som vanligt. Högskolebibliotek kan beställa artiklar och kompendier på punktskrift åt studenter.

Kompendier, övriga

Gör MTM titeln: Nej

Kompendier, artiklar och delar av böcker görs tillgängliga på universitet eller högskolan. Om ni har läst in materialet som en talbok kan MTM göra materialet tillgängligt för lån i Legimus. Läs mer om Inläsningar på högskola och universitet på mtm.se.

Punktskrift av titel som redan finns som talbok

Gör MTM titeln: Ja

MTM anpassar titlar som punktskrift och e-text till studenter som läser punkt, även om titeln redan finns som talbok.

E-bok

Gör MTM titeln: Det beror på

Be studenten testa om hon eller han kan läsa e-boken. Om materialet inte är tillgängligt kan du beställa det från MTM, under förutsättning att titeln uppfyller våra kriterier. Skriv gärna ett meddelande i kommentarsfältet när du beställer.

Lagboken, FAR och FASS

Gör MTM titeln: Nej

Hänvisa studenten till de elektroniskt tillgängliga alternativ som finns, Lagrummet.se, far.se samt fass.se. MTM anpassar inte titlar som finns i tillgängligt format.

Titeln finns som ljudbok

Gör MTM titeln: Det beror på

MTM anpassar inte titlar som redan finns i tillgängligt format. Köp eller låna in den önskade titeln och låt studenten testa ljudboken. MTM kan läsa in ljudböcker om det finns särskilda skäl för att ljudboken inte är tillgänglig för studenten. Kontakta oss för en dialog.

Önskade titlar

Gör MTM titeln: Det beror på

Studenter kan lämna förslag på ett folkbibliotek på titlar som de önskar läsa, till exempel skönlitteratur eller facklitteratur som inte är obligatorisk kurslitteratur.

Uppdragsutbildning

Gör MTM titeln: Nej

Hänvisa till utbildningsanordnaren. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att anpassa den kurslitteratur som behövs.

Läs mer på spsm.se (öppnas i nytt fönster).

Beställa kurslitteratur till student med skyddade personuppgifter

I Beställningsportalen fyller du i informationen om boken som vanligt i formuläret.

När du når delen som gäller studenten i formuläret gör du på följande sätt:

  • Lämna fältet Studentens personnummer tomt
  • Student (namnet) fyller du i med "Personuppgift skyddad"
  • Studentens e-postadress-fältet fyller du i med din egen registreraradress och inte studentens.

Registreraren hanterar sedan kommunikationen med studenten kring beställningen.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)