Två händer som tecknar.
Foto: Fotograftina

Litteratur på teckenspråk

Böcker på teckenspråk

På legimus.se finns litteratur på teckenspråk
som är utgiven i Sverige.
Det är mest barn- och ungdomsböcker,
men det finns också några böcker för vuxna.
Böckerna är i DVD-format.
Du kan låna böckerna på ditt lokala bibliotek.

Det svenska teckenspråket har ingen tryckt form.
 När man överför tryckta böcker till teckenspråk
blir de filmer.

Teckenspråket är inte internationellt
utan skiljer sig mellan olika länder.
Läs mer om svenskt teckenspråk
på Språkrådets webbplats.

Låna och läsa
Du kan söka böcker på teckenspråk
i legimus.se, men för att låna
måste du kontakta närmaste bibliotek.
Du kan läsa böckerna
med hjälp av dvd-spelare kopplad till TV,
eller i dator med exempelvis Windows Media Player
eller WinDVD.

SPSM gör böckerna
Böckerna produceras
av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
MTM gör ingen egen teckenspråkig litteratur.

På Legimus finns teckenspråkig litteratur som är utgiven i Sverige. Det är främst barn- och ungdomsböcker, men det finns också ett litet antal titlar för vuxna. Böckerna är i DVD-format och lånas på det lokala biblioteket.

Bakgrund

MTM:s uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vi producerar och distribuerar taltidningar, talböcker, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och lättläst litteratur och nyheter. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten.

När det gäller teckenspråkig litteratur står det i vår förordning att MTM ska ”främja teckenspråkig litteratur”. Det gör vi idag genom att erbjuda teckenspråkiga titlar i vårt digitala bibliotek Legimus. Personer med läsnedsättning kan låna dessa böcker på ett bibliotek. 

Både tidigare och i dagsläget står Specialpedagogiska skolmyndigheten för den största framtagningen av teckenspråkig litteratur genom direktproduktion eller produktionsstöd till förlag.  

Låna och läsa

Böcker på teckenspråk går att söka i legimus.se, men för att låna måste man kontakta närmaste bibliotek.

Boken kan antingen läsas med hjälp av dvd-spelare kopplad till TV, eller i dator med exempelvis Windows Media Player eller WinDVD.

Produktion

De böcker på teckenspråk som finns i Legimus producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM fram till 2014. MTM undersöker sedan dess möjligheterna att starta egen produktion av teckenspråkig litteratur. Sedan 2018 bedriver MTM därför på försök ett pilotprojekt där myndigheten provar att producera skönlitteratur på svenskt teckenspråk. I projektet har hittills två titlar tagits fram. De går dock inte att tillgå via Legimus än. Under 2021 bedrivs ett nytt samproduktionsprojekt tillsammans med SPSM, där de båda myndigheterna i samverkan ska göra två skönlitterära titlar på svenskt teckenspråk. Det nya samproduktionsprojektet ska slutrapportera vid årsskiftet.
Läs slutrapporten om pilotprojektet Teckenspråkig litteratur här (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)