Rapporter

Här kan du beställa rapporter om talböcker och punktskriftsböcker. Rapporterna är gratis.

Så här beställer du:

 • Fyll i önskat antal i rutan
 • Fyll i om du önskar materialet tryckt eller som talbok med text*
 • Fyll i adressuppgifter längst ner på sidan
 • Klicka på knappen Beställ

*En talbok med text kommer på cd-skiva och har text som syns i datorn eller läsprogrammet. Du kan också lyssna på en talbok med text utan att se texten. 

Om vår integritetspolicy

Genom att skicka formuläret godkänner du att MTM lagrar dina uppgifter i enlighet med myndighetens integritetspolicy.
Läs mer om vår integritetspolicy

 

Rapporter från MTM

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

 • Bild på omslaget till rapporten "En taltidning i takt med tiden".

  En taltidning i takt med tiden

  Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att göra en översyn av hur taltidningsverksamheten kan utvecklas utifrån läsarnas behov av och tillgång till nyheter och samhällsinformation i ett allt mer digitaliserat medielandskap. I den här utredningen redovisar MTM uppdraget och ger förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

  En taltidning i takt med tiden - läs rapporten tillgängligt HTML-format (öppnas i nytt fönster)
  En taltidning i takt med tiden - läs rapporten i PDF-format (öppnas i nytt fönster)

 • Bild på rapportomslag med man som läser punkt.

  Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik av Jana Holsanova, artikelnummer 15232

  Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text. Denna rapport går igenom hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos de båda myndigheterna SPSM och MTM, samt inventerar de befintliga riktlinjerna med regler för bildbeskrivning.

  Rapporten är skriven på uppdrag av MTM och Punktskriftsnämnden och utgör nr 6 i MTM:s rapportserie.
  Rapporten som tillgänglig pfd (öppnas i nytt fönster)
  Rapporten som inläst talbok och punktskriftsbok finns på legimus.se (öppnas i nytt fönster)

   

 • Omslag

  Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

  Redovisning av uppdraget att göra en översyn av tillgången till läromedel som är
  anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.
  Ladda hem som pdf (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till rapporten

  Användning av tillgängliga medier - en forskningsöversikt - 2017, artikelnummer 15182

  MTM ville undersöka hur personer med syn- och läsnedsättning använder tillgängliga medier. Forskaren Anna Hampson Lundh fick därför i uppdrag att att leta fram den forskning som finns om tillgängliga medier. I den här översikten finns den forskning som Anna Hampson Lundh hittade.
  Rapporten som talbok på Legimus (öppnas i nytt fönster)
  Ladda hem rapporten som pdf (5 mb, öppnas i nytt fönster)

   

 • Rapportens omslag

  Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet – slutrapport

  En rapport  om de erfarenheter som gjordes i projektet "Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet", som startade i februari 2016 och avslutades i december samma år. Projektet var ett samrabete mellan Region Värmland och MTM.

  Ladda hem rapporten som pdf

 • Bild på rapportens omslag med kvinna med hörlurar

  Syntolkning - Forskning och praktik - som tryckt skrift - artnr 15086

  Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning – Forskning och praktik.

  Rapporten är ett samarbete mellan Lunds och Stockholms universitet tillsammans med MTM.
  Syntolkning - Forskning och praktik som Pdf-dokument, 10 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Bild på rapportens omslag med kvinna med hörlurar

  Syntolkning - Forskning och praktik som talbok - artnr 15088

  Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?
  Syntolkning - Forskning och praktik som Pdf-dokument, 10 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Bild på rapportens omslag med kvinna med hörlurar

  Syntolkning - Forskning och praktik i punktskrift, artnr 15149

  Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?
  Syntolkning - Forskning och praktik som Pdf-dokument, 10 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till rapport Punktskriftsläsning.

  Punktskriftsläsning

  Rapporten sammanfattar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes 2013. Syftet var att kartlägga vuxna punktskriftsläsares behov och önskemål samt att få en bild av vilka hjälpmedel de använder. 
  Punktskriftsläsning som PDF-dokument, 540 kB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag slutrapportering Kommentarsfält för alla

  Kommentarsfält för alla

  Centrum för lättläst har, i samarbete med Ziggy Creative Colony, skapat en kommentarsfunktion som är enkel för alla att använda. Syftet är att ge fler personer möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och kunna bidra till debatten genom att uttrycka sin åsikt. Rapporten beskriver bakgrunden till projektet, arbetet med projektet, projektresultatet och vilka möjligheter vi ser till vidareutveckling av angränsande tjänster i framtiden.
  Kommentarsfält för alla som PDF-dokument, 3 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Äppelhyllevardag - folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn, artikelnummer 15075

  I rapporten redovisas en intervjuundersökning kring hur sex olika bibliotek arbetar med sina Äppelhyllor, den hylla i biblioteket som visar tillgängliga medier för barn med funktionsnedsättning. Bakom undersökningen står Kärnhusgruppen som är en av MTM:s referensgrupper.
  Äppelhyllevardag - folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn som PDF-dokument, 1,24 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till Tid för teckenspråk - utredning om teckenspråkig läsning

  Tid för teckenspråk - utredning om teckenspråkig läsning, artikelnummer 15052

  Myndigheten för tillgängliga medier har från och med 2011 ett uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Den här rapporten tar fram förslag och kostnader för att påbörja en regelbunden utgivning av teckenspråkig litteratur. Utredningen har också analyserat projektet Text till teckenspråk för att se över möjligheten att göra verksamheten permanent.
  Tid för teckenspråk som PDF-dokument, 1,13 MB (öppnas i nytt fönster) 

 • Omslag till Talande böcker och läsande barn.

  Talande böcker och läsande barn, artikelnummer 15051

  Rapporten redovisar en genomförd undersökning bland talboksanvändare under 18 år. Utifrån en fördjupad förståelse för ungas talboksanvändande vill rapporten skapa en grund för svenska bibliotek att vidareutveckla sin service till målgruppen.
  Talande böcker och läsande barn som PDF-dokument, 2,20 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till Talking books and reading children.

  Talking books and reading children, artikelnummer 15076

  The purpose of this report is to provide an enhanced understanding of young users of talking books and, with a basis of this understanding, to create a foundation for the further development of Swedish library services to this target group.
  Taling books and reading children som PDF-dokument, 2,20 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till Den svenska talboken.

  Talboken 50 år! Artikelnummer 26242

  Den svenska talboken fyllde 50 år 2005. Här skildras svensk talbokshistoria av dem som varit med och format den. Boken finns i tryckt version och punktskrift. I böckerna ingår även en inläst talbok med text.

  Priset är 212 kronor/paket (inklusive moms).

Rapporter om punktskriftsböcker

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

 • Omslag till rapport om Valentin Haüy.

  Valentin Haüy Blindpedagogikens fader, artikelnummer 15158

  Rapport 2000:1 Beatrice Christensen Sköld

Formuläret är inte korrekt ifyllt, vänligen kontrollera följande fält:
Leveransadress